#RunEveryDay

Vliv šněrování na biomechaniku nohy při běhu

20210219_151847_rhispw2128_4

 

V rámci jedné studie byl sledován vliv šněrování, respektive používání počtu šněrovacích oček (např. 1, 2, 3, 6 a 7) a těsnosti šněrování (např. silné, slabé) na biomechaniku nohy při běhu.

Podmínky nejtěsnějšího (silného) a nejvyššího šněrování (tj. se sedmi oky) snižovaly míru zatížení a pronační rychlost pohybu zadní části chodidla.

Nejnižší maximální tlaky v oblasti paty a laterální střední části chodidla byly pozorovány u vysokého vzoru šněrování než u nižšího vzoru šněrování.

Zjistili také, že hodnocení komfortu a vnímání stability obuvi souvisí s úrovní a zkušenostmi běžců. Na rozdíl od běžného vzoru šněrování se šesti oky (REG 6) vnímali běžci s nízkou výkonnostní úrovní A57 (tkaničky byly zvenku vytaženy od pátého do sedmého očka) lepší vnímání stability a pohodlí.

Běžci vysoké výkonnostní úrovně však vykazovali ve stavu A57 špatné vnímání pohodlí.

Budoucí studie by měly zkoumat praktičnost různých šněrování bot (obr. níže) u běžců s různou výškou klenby, úrovní svalů a běžeckými zkušenostmi.

šněrování

Pozn. s použitím zahraničních materiálů