#RunEveryDay

Časté mýty o bolesti kolen

Mýtus 1: Sken vysvětlí moji úroveň bolesti a postižení?

Skutečnost: Pacienti se běžně domnívají, že rozsah poškození na snímku, jako je rentgenový snímek, přímo souvisí s mírou bolesti a postižení, které člověk má.

Výzkum ukazuje, že tomu tak není! Strukturální změny hrají roli, ale míra degenerace nekoreluje s bolestí nebo postižením a existují další faktory, které také přispívají k tomu, že každý člověk prožívá bolest jinak.

Mýtus 2: Cvičení je špatné pro moje koleno

Skutečnost: Cvičení je ve skutečnosti pro vaše koleno velmi dobré a doporučuje se jako bezpečná a účinná léčba pro všechny osoby s bolestmi kolen a osteoartrózou.

Budou rozdíly v množství a intenzitě cvičení, které jedinec snese. Je důležité, abyste se dostali do pravidelné rutiny.

Mýtus 3: Odpočinek mi pomůže s bolestí

Skutečnost: Odpočinek se dříve předepisoval při bolestech kolen.

Ve většině případů odpočinek a vyhýbání se cvičení bolest zhoršuje – zejména z dlouhodobého hlediska.

Mýtus 4: Chirurgie je odpovědí na mé bolesti kolena

Skutečnost: Informace naznačují, že operace by měla být poslední možností léčby pro ty, kteří nereagovali na prodlouženou konzervativní léčbu.

Například se ví, respektive platí, že 10 % těch, kteří podstupují náhradu kolenního kloubu, má nadále bolesti.

R.4000f

Mýtus 5: Bolest znamená, že si poškozuji koleno

Skutečnost: Nejdůležitější věc, kterou byste měli vědět, je, že bolest nemusí vždy znamenat škodu.

Můžeme pociťovat bolest v důsledku poškození tkáně, ale je také možné necítit žádnou bolest související přímo s poškozením našeho těla. Je také možné zažít značné množství bolesti, i když nebylo prokázáno žádné poškození našeho těla.

Nyní víme, že bolest je mnohem složitější než jen to, co se děje v našem těle, a může být ovlivněna jinými oblastmi vašeho života.

Tyto zahrnují:

Nálada a emoce

Přesvědčení o bolesti

Vyhýbání se smysluplným činnostem/sociálnímu kontaktu

Volby životního stylu

Tomu se často říká „Bio-psycho-sociální model bolesti“.

To znamená, že všechny oblasti vašeho života mohou ovlivnit bolest. Je proto důležité dívat se na svůj život jako celek, když se potýkáte s bolestí kolene, abyste zjistili, zda tam nejsou nějaké další přispívající faktory.

Pozn. s použitím zahraničních materiálů