#RunEveryDay

Zranění pohybového aparátu u běžců - veteránů

Cílem studie bylo zjistit, zda se liší způsoby zranění a rizikové faktory zranění u běžců - veteránů a mladších běžců.

Jednalo se retrospektivní průzkum

Studie se účastnilo celkem 2886 běžců, z toho 34% bylo běžců starších 40let.

V rámci této studie běžci uváděli tréninkové návyky, místa a diagnózu zranění za předchozí rok.

Popisná statistika a následná analýza byly použity ke zjištění rozdílů v míře a místě zranění mezi běžci - veterány a mladšími běžci. Ke zjištění rizikových faktorů zranění pro každou skupinu byly použity vícerozměrné logistické regresní modely.

Ve studii se došlo k těmto výsledkům: míra zranění pro celou slupinu běžců  byla 46%.

Významně více bylo zraněno běžců - veteránů než mladších běžců.

Více běžců - veteránů  utrpělo vícečetná zranění než mladší běžci.

Významně více běžců - veteránů byli muži, kteří měli 7 nebo více let běžeckých zkušeností, běhali více jak 45km/týden; běhali 6 nebo vícekrát týdně a používali ortézy než mladší běžci.

Koleno a chodidlo byly nejčastějšími místy poranění pro obě skupiny.

Počet poranění měkkých tkání lýtka, Achillovy šlachy a hamstringů byl vyšší u běžců - veteránů než u jejich mladších protějšků.  

Naproti tomu mladší běžci utrpěli více zranění kolen než běžci - veteráni.

Běhání vícekrát/týden zvýšilo riziko zranění u obou skupin.

Závěry: Mezi běžci - veterány a mladšími běžci byly jemné rozdíly v míře zranění a místě výskytu, což může odrážet rozdíly v intenzitě tréninku.

REACTIVE BALL

Pozn. s použitím zahraničních materiálů