#RunEveryDay

Vliv krátkodobého přerušení tréninku na výkonnost u vytrvalostních běžců

Studie (1992) zkoumala, zda výkonnost při vytrvalostním běhu byla ovlivněna krátkodobým (14 dnů) přerušením tréninku.

 

A zjištěné výsledky:

 

- VO2max poklesl přibližně o 3 ml/kg/min.(průměr 61,6 +/- 2,0 vs 58,7 +/- 1,8 ml/kg/min.).

- Doba do vyčerpání během inkrementálního testu VO2max se snížila o 1,2 min. (13,0 +/- 0,5 vs 11,8 +/- 0,5 min.) a maximální tepová frekvence se zvýšila o 9 tepů za minutu.

- Nebyly patrné žádné změny v ekonomice běhu (při 75 a 90 % VO2max), i když submaximální srdeční frekvence vzrostla o 11 tepů za minutu při obou rychlostech běhu.

 

Další důkazy byly poklesy odhadovaného klidového objemu plazmy (-5,1 +/- 1,9 %) a aktivity svalové citrátsyntázy (-25,3 +/- 2,6 %).

Svalová atrofie (plocha průřezu svalových vláken) nebyla evidentní.

Doba do vyčerpání a submaximální srdeční frekvence vykazovaly relativně velké procentuální změny (-9, resp. +6 %) ve srovnání s VO2max (-4 %).

Tato zjištění ukazují, že snížení VO2max při krátkodobém přerušení tréninku je relativně malé.

cx

Pozn. s použitím zahraničních materiálů