#RunEveryDay

Svalová nerovnováha (disbalance)

Svalová nerovnováha (disbalance)

Za normálních okolností je svalové napětí na protilehlých stranách například třeba kolenních kloubů, udržováno na takové úrovni, respektive v takovém poměru, aby bylo zajištěno optimální, správné držení příslušného kloubu. Pokud tomu tak je, tak se koleno nachází v takovém postavení, které umožňuje optimální zatížení, a tím pádem se jedná o svalovou rovnováhu. Při této rovnovážné poloze dochází k maximálnímu rozložení tlaku na kloubních plochách.

Ovšem nevhodným, nesprávným zatěžováním, především přetěžováním, dochází často k porušení svalové rovnováhy a tím pádem k vadnému držení těla a poruch páteře. To má samozřejmě negativní vliv i na kolenní kloub.
Při vadném držení těla se kolenní klouby nacházejí v necentrovaném postavení a funkce svalů, která jejich postavení zajišťuje, není v rovnováze. Proto dochází k nerovnoměrnému rozložení tlaku v kloubu (necentrované postavení můžeme vypozorovat nejen u kolenního kloubu) se všemi negativními důsledky. Kloub a kloubní části jsou přetěžovány, respektive nerovnoměrně zatěžovány, a proto dochází k rychlejšímu opotřebení na přetěžovaném místě a i k funkčním poruchám. Pokud nedojde k nápravě tohoto stavu, tak dochází i k trvalému poškození kloubní tkáně.Svalová nerovnováha (disbalance) není nic jiného, než že jeden sval je ochablý a druhý zkrácený. To se projevuje nejenom vybočenými nebo vbočenými kolenními klouby, ale i vadným držením těla, poruchami páteře, a i poruchami příčné a podélné klenby plosky nohy, atd.


Nejčastějšími "strůjci" svalové nerovnováhy je především nadměrná zátěž (běžci POZOR!!), obezita, špatná pohybová aktivita (třeba i nevhodnost běhu jako fyzické aktivity). Stejně tak i pravý opak, tzn. nedostatečná zátěž (málo, a nebo žádná fyzická aktivita). Výrazný vliv má také asymetrické zatěžování organismu, apod.

Na svalové nerovnováze je ošidné to, že pokud vznikne v určité části těla, tak ovlivňuje i jiné části těla. Proto se disbalance kombinují a navzájem ovlivňují, a tím tak komplikují zjištění příčiny vzniku toho daného zdravotního problému.


Z toho vyplývá, že není radno svalovou nerovnováhu (disbalanci) podceňovat, ale že je třeba s ní "bojovat", respektive nedat příčinu pro její vznik.