#RunEveryDay

3 důležité cviky

Tyto cviky jsou určeny nejen pro běžce.

Cviky provádějte při malém rozsahu pohybu

Cvik na "běžecké" koleno.

Při tomto cviku použijeme tzv. gymnastický míč

Míč umístíme mezi levé stehno lehce pokrčené končetiny a zeď, skříň, zkrátka větší, svislou plochu. Pravou nohou vyrovnáme rovnováhu, a uděláme na ní podřep. Ovšem POZOR, při tomto podřepu musí ploska nohy zůstat celá na podložce, a pokrčené koleno musí být v takové poloze, aby svislice spuštěná od tohoto kolene protínala podložku přesně v místě prstů. Koleno nesmí být ani před prsty, ale ani za nimi!! Při provádění tohoto podřepu posunujeme míč co možná nejníže, tzn. míč "rolujeme" mezi stehnem levé nohy a zdí. Při dosažení nejnižšího bodu (rozsah pohybu nemusí být nijak velký) se vraťme zpět do původní polohy a opakujme 12x. Ten stejný cvik proveďme i na druhou nohu a tyto série opakujme 3x.
Cvik na bolest holeně způsobené běháním po tvrdém povrchu a nebo přílišnou kilometráží.

Výpady

Ze stoje provedeme výpad vpřed. Potom zvedneme patu zadní končetiny a zároveň i přeneseme zatížení - naši hmotnost na tuto končetinu. Potom začneme pomalu snižovat koleno až do polohy, kdy se budeme dotýkat podložky (ale ne klečet) , a nebo budeme jen lehce nad ní. Po krátké výdrži, ale opravdu krátké, se vraťme do počáteční polohy a opakujme 8 - 12x. Tento cvik proveďme i na druhou končetinu a tyto série opakujme 3x.

 

 


Cvik při Iliotibialním syndromu, tzn. bolestivosti na vnější straně kolene

Při tomto cviku použijeme tzv. gymnastický míč

Míč umístíme mezi levé stehno a zeď, skříň, zkrátka větší, svislou plochu. Pravou nohou lehce pokrčme, ale tak, aby koleno bylo ve svislici s prsty na téže končetině. Zároveň dbejme na to, aby byly patřičně zpevněné hýžďové svaly (to je velmi důležité). Když zaujmeme tuto polohu, tak levou končetinou "válejme" míč po zdi dopředu a dozadu. To opakujme 8 - 12x. Potom vystřídejme končetiny a provádějme to stejné, a tyto série opakujme 3x.