#RunEveryDay

Že by jste při svém běžeckém trénování

Víte, že by jste při svém běžeckém trénování měli každé čtyři nebo pět týdnů zařadit volnější týden, tzn. zredukovat objem naběhaných kilometrů o 20-25%? Následné týdny potom opětně navyšovat naběhané kilometry. Ne však více jak o 10% týdně.