#RunEveryDay

Test barevného čtení

Existují testy pro zjištění vlivu sportovní aktivity na mentální funkce člověka. Jedním z nich je Stroopův interferenční test, jehož základem jsou slova označující názvy různých barev, každé slovo je však napsáno jinou barvou, než je ta, kterou označuje. Úkolem je ignorovat slova a jmenovat pouze barvy, jimiž jsou napsána, což je pro gramotného člověka obtížné, protože má automatickou tendenci přečíst vytištěný text. Bude postupovat pomaleji, zasekávat se, dělat chyby. Test zkoumá naši schopnost blokovat informaci, která pro splnění úkolu není důležitá. Spontánně se totiž snažíme spíše přečíst slovo než pojmenovat barvu, a proto máme u slova označujícího fialovou barvu potíže se zablokováním reakce „fialová“, když je toto slovo napsáno červeně a chce se po nás, abychom nečetli slovo, ale jmenovali barvu, kterou je napsáno.
Několik studií prokázalo, že člověk si ve Stroopově testu vede lépe, když předtím sportoval, a pomocí naší zjednodušené verze Stroopova testu si teď toto tvrzení můžete ověřit i vy sami na sobě. Najděte si někdy chvilku, test si udělejte nejdřív před tréninkem a potom po něm a dejte nám vědět, jak jste dopadli.

Co nejrychleji jmenujte barvy, kterými jsou napsána tato slova (tedy ne barvy, které označují):

MODRÁ FIALOVÁ ZELENÁ ČERVENÁ
1. Po tréninku jsem barvy pojmenoval(a) rychleji než před ním.

2. Po tréninku jsem barvy pojmenoval(a) pomaleji než před ním.

3. Nevšiml(a) jsem si žádného rozdílu.