#RunEveryDay

Silné a slabé stránky při běhání

Každý, kdo běhá, má nějaké přednosti a nějaké slabiny, a pokud jsou vaše ambice závodní, je pro vás důležité vědět, v čem při běhu vynikáte a v čem máte rezervy, abyste mohli co nejvíce posílit svoje slabé stránky a co nejvíce vytěžit z těch silných.
 
Lite - Anklet - Pink

Když jste hlavně rychlí...
...nejlépe je vám při vysokém tempu na krátké trati. Na dráze, při fartleku a v závodech do 5 km se sice unavíte, ale nikdy nejste úplně zničení. Dlouhé běhy, běhání na laktátovém prahu a delší závody vás vždy budou stát více sil než trénink rychlosti. Čím delší závod, tím je pro vás těžší umístit se na některém z předních míst.

Když jste hlavně vytrvalí...
...příprava na maraton a všechny tréninky v tempu pomalejším, než je vaše závodní tempo na 10 km, pro vás zpravidla nejsou problémem a dělají vám dobře. S narůstajícím počtem kilometrů roste i vaše síla, ale běda, když se po vás chtějí např. 200-400metrové úseky na dráze nebo těžký fartlek v terénu. To potom potřebujete několik dní, abyste se aspoň trochu vzpamatovali. V rámci 10kilometrového závodu jste ovšem schopni zaběhnout dvakrát za sebou svůj „osobák“ na 5 km a při maratonu bezmála dvakrát za sebou svůj nejrychlejší půlmaraton.

Když vám jde obojí...
...patříte do nejpočetnější skupiny běžců a běžkyň a umíte běhat rychle a krátce i dlouho a pomalu. Běžně se dobře umísťujete v závodech od 5 km po maraton. Úplně vyrovnaní však přece jenom nejste a máte, tak jako všichni, tendenci přiklánět se spíš k jedné nebo druhé z předcházejících dvou více vyhraněných skupin.

Dodržujte následující jednoduchá pravidla, abyste své jedinečné kombinace silných a slabých stránek dokázali využít co nejlépe:

1. Přednosti nemají přednost
Když začínáte trénovat na závod, zaměřte se nejprve na ty tréninky, které vám dělají potíže. Dáváte-li přednost rychlosti a tempový běh je vaší nejhorší noční můrou, právě takovýchto tréninků hned na začátku několik absolvujte, a až s postupem času začněte postupně klást větší důraz na svoje silné stránky - jestliže patříte mezi rychlíky, trénujte na dráze, běhejte fartleky apod., a jestliže mezi vytrvalce a vytrvalkyně, mějte ve svém programu více tempových běhů a delších intervalů.

2. Slabé stránky opatrně
Tréninky zaměřené na vaše slabé stránky vás vždycky budou stát značné množství sil. Proto je nesmíte přehánět a musíte mezi nimi udržovat větší odstupy. Jste-li např. spíše vytrvalecký typ, na začátku byste měli víc než obvykle trénovat rychlost. Tyto tréninky by však měly být krátké a ne příliš časté (jednou za dva týdny). Postačí vám jich čtyři až šest.

3. Silné stránky pořádně
S tréninky rozvíjejícími vaše silné stránky šetřit nemusíte, zejména v závěrečných fázích vaší přípravy. Posilují vaše svaly i vaše sebevědomí, a jsou tudíž klíčem k vašemu úspěchu v závodě. Zaměřte se na ně osm až deset týdnů před startem a běhejte je jednou až dvakrát týdně.

4. Pestrost
Výše uvedené neplatí stoprocentně. To znamená, že na začátku přípravy na klíčový závod byste měli absolvovat rovněž tréninky, v nichž jste silní, a v závěru také několik tréninků, v nichž silní nejste.

5. Výjimky
Někteří běžci a některé běžkyně jsou takovými extrémy, že jim nezbývá, než svoje slabé stránky více méně ignorovat a zaměřit se jen a pouze na svoje přednosti. Jestliže klíčem k vašemu úspěchu není nic než kilometry a kilometry, pak pracujte na objemu a bude to tak pro vás v pořádku. A stejně tak, jestliže vás dlouhé vzdálenosti ať už v tréninku či při závodě fyzicky a psychicky ničí, vyhýbejte se jim a zůstaňte na dráze, kde je vám nejlíp. Přestože to odporuje některým tréninkovým zásadám, právě pro vás to může být jediný způsob, jak naplníte svůj běžecký potenciál.

Běžecké bundy Ronhill.