#RunEveryDay

ULTRA a mladí běžci

kuk1

 

Účast mladých běžců na ULTRA se zvyšuje, a ULTRA může mít vliv na růst a vývoj klíčových orgánových systémů (např. kardiovaskulárního, plicního a muskuloskeletálního systému) během dospívání u mladých běžců.

V současné době není známo, zda je ULTRA bezpečný nebo představuje zvýšené riziko akutních a nebo chronických zranění u mladých běžců.

Znepokojivé je, že chronické zdravotní problémy se mohou u citlivých jedinců vyvinout dříve, když se účastní ULTRA v mladém věku. Doposud pouze jedna retrospektivní observační studie popsala dlouhodobé zdravotní změny u 78 dospělých, kteří se jako mladí zúčastnili ULTRA. Přibližně jedna čtvrtina mladých běžců trpěla poraněním pohybového aparátu dolní končetiny (většinou kolena, kotníku, nohy) a u 6,4% došlo k únavové zlomenině. V dospělosti se celkový celoživotní výskyt únavových zlomenin zvýšil na 14%, což je mnohem více než 5,5 % dříve uváděných u dospělých běžců ULTRA. Delší fyziologický stres vyvolaný celoživotní účastí ULTRA tedy může zvýšit riziko zranění. Pouze 27 % mladých běžců  pokračovalo v běhu ULTRA i v dospělosti, hlavním důvodem byla zranění. Je zajímavé, že tato studie ukázala, že většina účastníků hlásila pozitivní účinky běhu ULTRA v mladí, ale pouze ~ 21 % by doporučilo účast mladých běžců v ULTRA.

S cílem pomoci rodičům, sportovcům, trenérům, ředitelům závodů a lékařským odborníkům dospět k informovanému rozhodnutí přezkoumalo nedávné konsensuální prohlášení  důkazy o zdravotních důsledcích účasti mladých běžců v ULTRA a poskytlo rozhodovací algoritmus pro vhodnou účast mládeže, na základě věku, vývojových stádií, zdravotní a psychické pohody, tréninkového stavu a rasově specifických faktorů.

Dokud nebudou k dispozici údaje o dlouhodobých následcích, nedoporučuje se účast mládeže na ULTRA ve velkém měřítku bez komplexního a individualizovaného hodnocen.

PODIUMa

Pozn. s použitím zahraničních materiálů