#RunEveryDay

Psychologie a běh - Motivace

Psychologie a běh

Závodění, respektive vytrvalostní běh je velmi intenzivní činnost. Často se uvádí, že zvládání bolesti nebo psychická odolnost jsou jedním z důvodů, co vedou k úspěchu při vytrvalostních bězích.

Schopnost vypořádat se s únavou a bolestí vede ke zlepšení výkonu. Navzdory náročnosti tréninku a závodů zůstává běh jedním z nejobtížnějších a nejoblíbenějších aktivit.

Podívejme se na motivaci běžců a na to, jak se vypořádávají se stresem a psychickou odolností, což je zásadní pro pochopení toho, co dělá úspěšného běžce úspěšným běžce na (nejen) dlouhých distancích.

Motivace

Motivace běžců byla analyzována pomocí různých přístupů.

Clough a kol. použili zajímavý přístup, když se na běhání dívali z hlediska jiných volnočasových aktivit. Zjistili, že motivaci běžců lze rozdělit do šesti skupin: dobré životní podmínky, výzva, stav - postavení, kondice/zdraví a závislost.

Nejdůležitějšími faktory byly výzva následované kondicí/zdravím, dobrou pohodou, stav - postavení a závislost. Zatímco první  faktory byly podobné těm, které se objevily v případě v jiných volnočasových aktivitách, poslední dva faktory byly odlišné.

Tato studie připravila půdu pro uznání, že existuje něco navíc, co běhání odlišuje od jiných podobných aktivit.

Zatímco zpočátku studie porovnávaly běžce jako celou skupinu, pozdější studie poukázaly na myšlenku, že existují různé skupiny běžců motivované různými faktory.

Jedna taková studie byla provedena a v ní zjistili, že motivace "povinných" běžců se liší od motivace běžců, kteří nejsou "povinnými" běžci. "Povinní" běžci byli více motivováni negativními nebo vnějšími faktory, jako je pocit viny ze zastavení a kontrola hmotnosti.

V jiné studii na "povinných" běžcích, kteří běhali více než 60km týdně, bylo zjištěno, že tito běžci byli více motivováni následujícími faktory: mistrovstvím, soutěživostí a regulací hmotnosti.

V další studii zase zjistili, že maratonské běžce lze rozdělit do několika skupin na základě jejich motivace. Těmito skupinami byly např: běžečtí nadšenci, propagátoři životního stylu, osoby s osobními ambicemi, osoby vyhledávající osobní úspěchy a soutěživí jednotlivci.

Tyto studie ukazují, že u běžců se motivace liší v závislosti na úrovni jejich běhání, cílech a zkušenostech. Motivace se také obvykle liší podle úrovně dovedností.

Byla také provedena studie  s vrcholovými běžci a výsledek: zjistili, že existuje Motivace (s velkým M), které zahrnuje tři různé úrovně - vnitřní motivace, vnější motivace a jednu amotivaci. Vnitřní motivace se týká účasti na činnosti pro vlastní uspokojení nebo potěšení. Jinými slovy, jedná se o motivaci založenou na tom, že činnost je cílem sama o sobě. Vnější motivace zahrnuje vykonávání činnosti jako prostředek k dosažení cíle nebo z nějakého vnějšího důvodu. A konečně, amotivace je nedostatek motivace, která je propojena a souvisí s vnitřní motivací. 

Zjistil, že nejlepší sportovci měli vyšší míru amotivace a ne sebeurčující vnější motivaci. Je třeba poznamenat, že tato studie se týkala bulharských sportovců, kteří byli v té době pravděpodobně ovlivněni komunistickými praktikami.

Při pohledu na to, co motivuje elitní keňské běžce, zjistili, že jsou motivováni především ekonomickou pobídkou, dále talentem a tradicemi. Toto zjištění by zřejmě odpovídalo tomu, že elita má vyšší vnější motivaci.

Motivace k běhání je na jednotlivých úrovních běhu odlišná, takže trenéři a i samotní běžci se musí vypořádat s širokou škálou motivací. Klíčové je zjistit, co motivuje každého jednotlivého běžce a toho využít. V ideálním světě by běžci měli vysokou vnitřní i vnější motivaci, což by znamenalo, že jsou motivováni vnitřními i vnějšími faktory. Realita je však taková, že trenéři (nejen) musí pochopit, kam který běžec spadá, a využít toho. Kromě toho je důležité se snažit ovlivnit motivaci sportovce tak, aby ho sport dlouhodobě bavil. Například se snažit pomalu změnit někoho, kdo je motivován strachem z neúspěchu, na zdravější motivaci.

V konečném důsledku je cenné vědět, co vašeho sportovce motivuje - informace, které lze využít ke zvýšení jeho výkonnosti.

bier1

Pozn. s použitím zahraničních materiálů