#RunEveryDay

Běžecká obuv a běžecká zranění: boření mýtů a návrh dvou nových modelů: "preferovaná dráha pohybu" a "filtr pohodlí".

Běžecká obuv prošla za posledních 100 let dramatickými změnami. Vyvstává tedy otázka, zda běžecká obuv (nebo sportovní obuv obecně) vůbec ovlivňuje četnost běžeckých zranění.

roma

Tento článek se zabývá pěti aspekty souvisejícími s běžeckými zraněními a výběrem obuvi, včetně (1) změn v běžeckých zraněních za posledních 40 let, (2) vztahu mezi sportovní obuví, sportovními vložkami a běžeckými zraněními, (3) dříve zkoumaných mechanismů zranění souvisejících s obuví a dvou nových vzorů pro prevenci zranění včetně (4) "preferované dráhy pohybu" a (5) "filtru pohodlí".

Konkrétně jsou přezkoumány údaje týkající se vztahu mezi charakteristikami dopadu a pronací kotníku a rizikem vzniku zranění při běhu. Na základě nedostatku přesvědčivých důkazů pro tyto dvě proměnné, které byly kdysi považovány za hlavní prediktory běžeckých zranění, jsou navržena dvě nová paradigmata pro objasnění souvislosti mezi obuví a zraněním.

Tato dvě paradigmata, "preferovaná dráha pohybu" a "filtr pohodlí", naznačují, že běžec intuitivně vybírá pohodlný výrobek pomocí svého vlastního filtru pohodlí, který mu umožňuje zůstat v preferované dráze pohybu. Ovšem to vše je ovlivněno "úrovní" intuice daného běžce. Respektive jestli intuice běžce je správná, méně správná či dokonce nesprávná. Podle toho se odvíjí riziko zranění.

TRAIL_IBUKI_B80I9631_IM_SV_CMYK-1800x1200-bd93c0f(1) 

Pozn. s použitím zahraničních materiálů