#RunEveryDay

Minimalistická obuv - odborná diskuse

Když pacienti chtějí doporučit či nedoporučit bosý běh, respektive minimalistickou běžeckou obuv
(zpráva z května 2013)

moderátor: Jenny Sanders, DPM

diskutující: Richard Blake, DPM, Bill Johncock, DPM, Kevin Kirby, DPM, Doug Richie Jr., DPM, FACFAS a Nicholas Romansky, DPM, FACFAS

Dr. Blake je členem a bývalý prezident Americké akademie podiatrické tělovýchovného lékařství. Ten je spojen s Centrem pro Sports Medicine v St Francis Memorial Hospital v San Franciscu.

Dr. Johncock je členem Americké akademie podiatrické tělovýchovného lékařství. Má soukromou praxi v Hickory, NC

Dr. Kirby je mimořádným profesorem v Ústavu aplikované biomechaniky na Fakultě Kalifornie podiatrické medicíny u Samuela Merritt univerzitě v Oaklandu, Kalifornie Přednáší po celém světě o biomechanice běhu. Má soukromou praxi v Sacramentu v Kalifornii

Dr. Richie je mimořádným profesorem v Ústavu aplikované biomechaniky na Fakultě Kalifornie podiatrické medicíny na univerzitě Samuel Merritt v Oaklandu v Kalifornii Je členem a bývalý prezident Americké akademie podiatrické tělovýchovného lékařství. Jeho specializací v oboru chirurgie je oblast kotníku a paty. Má soukromou praxi v Seal Beach, Kalifornie .

Dr. Romansky je členem Americké akademie chirurgů, a je držitelem diplomu americké rady podiatrické chirurgie. On je v týmu lékařů Spojených Států pro Olympijské hry.Dr. Romansky má soukromou praxi Phoenixville

Dr. Sanders je mimořádným profesorem klinikyv rámci Katedry aplikované biomechaniky na Fakultě podiatrické medicíny na univerzitě Samuel Merritt v Oaklandu v Kalifornii. Dr. Sanders má soukromou praxi v San Francisku

Je pravděpodobné, že jste měli pacienta nebo dva, kteří Vás požádali o názor na běh naboso (nevím jestli by nemělo být správně bosý běh, protože běh naboso se v mém okolí říkalo běhu v botách, ale bez ponožek), potažmo v minimalistické obuvi.

Proto Tito odborníci Vám sdělí svoje pohledy na nedávný nárůst zájmu k těmto tématům a jak to vidí oni..

V zajímavé diskusi u kulatého stolu, tito odborníci sportovní medicíny podiatři (včetně dvou dlouholetých běžců) diskutovali o různých otázkách týkajících se bosého běhu, potažmo v minimalistické obuvi. Má bosý běh význam v tréninku elitních atletů? Co říkáte na amatérské běžce nebo začínající běžce, kteří si chtějí vyzkoušet minimalistické boty? Jaké riziko přináší postupný přechod k minimalistické boty? Je zde na toto téma proveden dostatečný výzkum k ověření a nebo je to vše humbuk?, co se týče zranění jako jsou zlomeniny zánártních kůstek atd.??

Bez dalších průtahů, tady je to, co účastníci diskuse řekli: .

Dotaz:
Když pacienti se Vás zeptali na Váš názor co se týče bosého běhu, a zda je pro ně vhodný či nikoliv?? Co jim řeknete??
Odpovědi:
Většina diskutujících se shoduje na tom, že to závisí na několika faktorech. Bill Johncock, DPM, říká, že to závisí na typu zraněních která měli běžci v minulosti či v současné době, typu povrchů na kterých běhají, jejich věku, atd. Jenny Sanders, DPM a Nicholas Romansky, DPM , doporučují požádat o informace u těchto pacientů, jestli se již pokusili o bosý běh již dříve, a zda mají příznivé nebo nepříznivé reakce. Dr. Johncock, Romansky a Sanders všichni se shodují, že je důležité znát pacientovu motivaci, proč chce provozovat bosý běh? Jestli je to z důvodu humbuku kolem tohoto tématu, či anamnézou chronického zranění nebo z jiného důvodu?
"Důležité je znát motivaci běžce, co ho vede k tomuto rozhodnutí a především, aby měl dostatek informací k tomuto rozhodnutí." zdůrazňuje Dr. Sanders. "Mnoho běžců v podstatě neví, proč chtějí, respektive by měli běhat naboso a nemají vůbec žádný plán, jak a proč se přizpůsobit této záležitosti."
Richard Blake, DPM, zkoumá a hodnotí pacientovu biomechaniku, aby bylo možné určit, zda jeho nebo její nohy jsou dostatečně stabilní, aby zvládly bosý běh. Nicméně, on poznamená, že "mnoho nohou je tak nestabilních, že je těžké doporučit takovou činnost."
Dr. Romansky říká, že jen zřídka doporučuje bosý běh nebo minimalistické boty pro pacienty a sportovce začátečníky a nebo ty, kteří se k běhu po nějaké pauze vracejí. Podobně Kevin Kirby, DPM, není pravděpodobné, že by doporučil bosý běh pro začátečníky, když ví, že to může zvýšit riziko úrazu v době, kdy jejich tělo není zcela připraveno na další stres, který bude při takovémto běhu kladen na dolní končetiny.

Nicméně, jako pediatr tělovýchovného lékařství a dlouholetý běžec, Dr. Kirby říká, že bosý běh je "jistě rozumný způsob, jak trénovat běh na "částečný úvazek", pokud je prováděn na bezpečném povrchu." On připomíná pacientům zvýšené riziko šlápnutí na ostré předměty při bosém běhu. Dr. Kirby rovněž konstatuje, že "spíše" doporučí občasný bosý běh zkušenějšímu běžci pro zvýšení škály tréninkových metod, respektive jako jednu z metod tréninku, pro jeho zdokonalení.
Doug Richie, Jr., DPM, říká, že drtivá většina jeho pacientů nemá zájem o běh naboso a dívají se na tento trend jako na hloupou módu s potenciálním nebezpečím." Střídavě měl mnoho pacientů, kteří se ho ptali na možný přechod na bosý běh a na stabilitu běžecké boty. Dr. Richie říká, že tyto dotazy jsou poháněny jedním z následujících důvodů: nuda s jejich aktuální úrovně tréninku, respektive výkonnosti; nudy ze současných běžeckých bot, a stálým vlivem reklamy; stále pod vlivem internetu - povídání o bosém/minimalistickém šílenství; se zájmem o zlepšení výkonu, nebo nepříjemných zraněních, které se nelepší.

Dr. Sanders varuje své pacienty, že definitivní vědecký důkaz (pomocí prospektivní, randomizované, kontrolované studie) buď pro, nebo proti bosému běhu " stále chybí."
"Barefoot nebo minimalistická obuv není ani spasitel, ani apokalypsa začátku nových zranění" tvrdí Dr. Johncock. "Pozdě, velký George Sheehan, MD, (běžec filozof) bylo často citováno jako pořekadlo," My všichni jsme jedna studie. "

Dotaz:
Jak určit běžce, zda on nebo ona je kandidátem pro minimalistický běh?
Odpovědi:
Dr. Kirby bylo zjištěno, že běžci, kteří jsou zkušenější ve vytrvalostním běhu, mladší, normální tělesné hmotnosti a často chodí naboso, tak "mnohem častěji" tolerují bosý běh, než ti, kteří jsou začátečníci, starší, těžší a kteří především preferují obvyklé obutí. Dr. Kirby se domnívá, že každý běžec může běžet naboso nebo v minimalistických botách na občasné bázi. Věří, že hlavní otázkou pro lékaře podiatry je, zda běžec bude mít z toho užitek, případně že mu hrozí zvýšené riziko zranění právě z běhu naboso nebo v minimalistických botách při pravidelném běhání. Dr. Richie namítá, že pokud jde o poskytování poradenství běžcům, co je z hlediska biomechaniky nebo charakteristiky nohou vhodnější, tak existuje dostatek důkazů, ze kterých by bylo možné běh naboso doporučit.

Když pacienti se zeptali Dr. Richie na přechod na minimalistickou obuv, tak poukazuje na to, že původ byl mezi elitními běžci, kteří hledali a hledají nové způsoby, jak zlepšit výkon a že běh naboso byl navržen jako tréninková jednotka jednou týdně údajně pro posílení nohou. Pak Dr. Richie se odpověděl na dotazy zvídavých pacientů, pokud se cítí být skutečně elitními běžci a zda mají konkrétní cíl zlepšení výsledného času o několik sekund z jejich osobáku na 10km, tak ano. On také požaduje u těchto pacientů, aby jejich tělesná konstrukce byla podobná keňským běžcům v čelní skupině při maratonech v New Yorku nebo Bostonu. Dr. Richie jim zároveň připomíná, že Nike Free (Nike), bota byla navržena pro elitní běžce.
Dr. Romansky také zdůrazňuje úroveň fyzické zdatnosti. Říká, že mnoho pacientů není na takové úrovni, jak si sami myslí. To se netýká jen běhu, ale i ostatních sportů, např. cyklistiky, zumby, spinning, atd. Proto Dr. Romansky klade důraz na úplné vyšetření funkčních, pohybových parametrů pacienta, včetně jeho vyhodnocení. Toto vyšetření by se mělo především zaměřit na pacientův skelet, rovnováhu, propriocepci viz Leg Raise cvičení a porovnat pravou a levou stranu. Také se zeptá pacienta, jestli bude používat minimalistické boty jen pro běh nebo jiné činnosti, jako fitness, běžná denní chůze, atd. Dr. Romansky se také snaží zjistit, jaké boty pacienti používali v minulosti.

Dr. Sanders hodnotí každého běžce prvně při běhu naboso a pak obutého. V některých případech vypadá běžec lépe naboso. Nicméně, ve většině těchto případů, Dr. Sanders říká, že to není proto, že by u něho střední část plosky nohy pracovala efektivněji, ale proto, že daný běžecký model není konstrukčně vhodný pro jeho nohy, potažmo běh.
V těchto případech, dá pacientovi jiné, vhodnější boty a analýzu opakuje. Pokud není žádný rozdíl u pacienta běžícího naboso nebo obutého, tak nevidí žádný důvod, proč by pacient nemohl zařadit bosý běh do svého tréninku. Samozřejmě musí jít o pozvolný přechod. Dr. Sanders říká: "Pokud je u pacienta běh a chůze lepší v botách nebo jestliže u něho či ní je velká pravděpodobnost zranění, tak doporučuji, aby se pacient vyhnul bosému běhu úplně."

Pokud jde o posouzení, Dr. Blake říká že jedním z nejjednodušších faktorů je kloubní pohyblivost.
"Je třeba si uvědomit, že při běhu musí všechny klouby dolních končetin zvládnout zátěž rovnající se dva a půl až tři násobku vlastní tělesné hmotnosti + vysokou pronaci / supinaci - pak je opatrnost na místě." vysvětluje Dr. Blake.

Dr. Kirby tvrdí, že "tzv. minimalistické boty" zdaleka nejsou novým nápadem. Tyto boty byly již průběžně k dispozici v době, kdy byly již užívány tzv."závodní modely" a to je v podstatě po dobu posledních čtyř desetiletí. Pokud chtějí běžci nosit "obuv s tenčí podrážkou, s menším odpružením a nižším "podpatkem", tak jim to nerozmlouvá. Nicméně, Dr. Kirby je upozorňuje na větší pravděpodobnost vzniku zánětu Achillovy šlachy, únavové zlomeniny nártu a nebo zranění plantárního přednoží v důsledku permanentního trénování - běhání v těchto botách.

Podle Dr. Romanského i jiné ortopedické problémy mohou také přijít do hry při posuzování, zda pacient je kandidátem na minimalistické boty nebo bosý běh. Snaží se zjistit, zda má pacient dostatečně posílené hýžďové svaly a sílu nohou, zda čtyřhlavý sval a hamstringy pracují efektivně a účinně, zda pacient má totální kloubní náhrady a / nebo zda existují nějaké lumbosakrální problémy
Dr. Johncock zdůrazňuje význam zraněních, které běžec doposud prodělal. Uvádí, že v závislosti na běhu na boso dochází v určitých částech těla k poklesu napětí, zatímco v ostatních oblastech se toto napětí zvyšuje. Jedním z klíčových rozdílů mezi během naboso/ minimalistické obutí a v "tradičních" běžeckých botách je, že se dostanete více na přední části chodidla. Dr. Johncock říká, že je zajímavé se podívat především na rozdíly práce kolenou a kotníků při dopadu na přední části chodidla. Dr. Johncock říká, že dopad na přední části výrazně snižuje zátěž kolenou, což je místo, kde významné procento lidí, díky tomuto dosáhne úlevy. Zdůrazňuje však, že stres nezmizí, protože se zvyšuje nápor na kotníky, konkrétně na Achillovu šlachu, a zvyšuje se taktéž zatížení metatarsů. "S postupem času, si myslí, že najdeme další a další údaje, které ukáží, že některá zranění, jako je bolest kolenou, může být snížena a jiná zranění, jako Achillovy šlachy, zánártních kůstek/ přední části chodidla se zvýší." předpokládá Dr. Johncock . "Myslím si, že je správné informovat svoje pacienty, kteří měli chronické bolesti v kolenou, že minimalistické boty jsou pro ně alternativou a aby to zvážili. Pokud by však měli chronické záněty Achillovy šlachy nebo opakující únavové zlomeniny nártu, tak nejsou dobrými kandidáty pro minimalistické obutí ať už by se jednalo o běh či chůzi. "

Dotaz:
Byli nějací z vašich pacientů - elitních běžců - "přesměrováni" na běh naboso nebo v minimalistické obuvi? Pokud ano, tak jaký byl výsledek?
Odpovědi:
Dr. Richie poznamenává, že jeden jeho pacient, veterán Ironman, triatlonista, se rozhodl přejít na celkových běh na boso v loňském roce, aby se mohl "běžet rychleji." Měl dvoustranné cavus nohy a v průběhu posledních čtyř let byl bez zranění (v tradičních botách). Do tří měsíců si pacient přivodil patní únavovou zlomeninu. Dr. Richie poznamenává, že to není jen reakce na stres, ale kompletní zlomenina patní kosti, která byla viditelná na výpočetní tomografii (CT) a magnetické rezonanci (MRI). Dr.Richie říká, že další dva pacienti, kteří přešli na bosý běh v průběhu minulého roku, neměli žádné problémy, ale oba zařadili bosý běh "jen" jako součást týdenního tréninku.

Dr. Johncock konstatuje, že má jen jednu elitní sportovkyni, která se pokusila udělat skok k celkovému bosému běhu a minimalistickým botám. Skončila v ordinaci Dr. Johncocka s únavovou zlomeninou v nártu. Počet jeho vysokoškolských běžců, sportovců na vysoké úrovni, zařazují do přípravy běh po trávě ať už na boso a nebo v minimalistických botách roste. Obvykle to však je 10 procent nebo méně z jejich celkového tréninku." Dr. Johncock dodává, že vidí obecný trend, že více elitních atletů jde cestou lehčích a méně podporujících bot v rámci jejich přípravy.
Dr. Romansky říká, že mnoho z jeho pacientů přešlo, ale jen velmi málo používá výhradně minimalistické boty. Říká, že se může střídat obuv s nulovým a nebo nižším sklonem obuvi. Dodává, že někteří mohou používat minimalistické boty v tělocvičně, při každodenním použití, denních procházkách a i lehké chůzi v terénu. Bez ohledu na to, Dr. Romansky říká, že používání minimalistické obuvi nebo bosý běh "musí být progresivní a dobře promyšlený plán."

V uplynulých 28 letech, říká Dr. Kirby, všichni jeho pacienti - elitní běžci používali "minimalistickou obuv". Tehdy se jim však říkalo "závodní boty". Dodává, že během svých vysokoškolských studií, kdy běhával dlouhé běhy, cca v 1970, mnozí ze spoluběžců občas běhávalo naboso. Byl to způsob, jak měnit napětí v nohou.
"Proto představa, že běh v" minimalistických botách "nebo běh naboso je nová myšlenka je nejen falešné, ale upřímně řečeno, je komické pro každého, kdo je znalý dlouhé historie vytrvalostních běhů ve Spojených státech a dalších zemích po celém světě, "říká Dr. Kirby.
Poznamenává, že v současné době žádný bosý běžec nedrží světový rekord na dráze a ani mimo ni. Dr. Kirby říká elitní běžci nechtějí zvyšovat riziko úrazu běháním naboso, takže místo toho používají obuv s tenkou podrážkou. Lehké závodní boty používají na závody v průběhu roku, stejně jako se to děje poslední půlstoletí .

Dotaz:
Zaregistrovali jste nárůst úrazů běžců naboso / minimalistické obuvi? Pokud ano, liší se tato zranění od ostatních zranění které jste léčili v minulosti?
Odpovědi:
Většina diskutujících došla k závěru, že došlo k nárůstu únavových zlomenin nártních kůstek, ke zraněním Achillovy šlachy. Dr. Sanders říká, že tato zranění jsou způsobena především příliš rychlým přechodem k bosému běhu, potažmo běhu v minimalistické obuvi. Podle zkušeností Dr. Sanderse, nejčastější fraktury jsou v oblasti nártu. Tyto zlomeniny jsou vážnější než běžné zlomeniny a téměř vždy vyžadují imobilizaci (znehybnění).
"Problém s těmito zraněními je, že začínají pozvolna jako "podráždění" a pomalu přecházejí od nepříjemných pocitů bolesti bez zvláštního podněcování k vlastnímu zranění. "Běžci na tato podněty nereflektují a trénují dále až do stavu, kdy dojde k poslední fázi tohoto zranění, kdy to zkrátka nejde dál." zdůrazňuje Dr. Sanders.
Podle zkušeností Dr.Johncocka bylo zjištěno, že většina zranění zánártních kůstek a Achillovy šlachy se vyskytuje u pacientů, kteří jsou starší (nad 30 let věku) a nebo kteří změnili styl (boty - bosý běh, potažmo minimalistická obuv) příliš rychle a nebo je to kombinace obou.
"Klíčem k bezproblémovému přechodu vašich pacientů, kteří si chtějí vyzkoušet běh na boso a nebo minimalistické obuvi, je to, že tento přechod musí být velice pozvolný a čím jste starší, tak tím tento přechod musí být delší. Počítejte s tím, že se zde bavíme o měsících, letech a nikoliv týdnech" říká Dr. Johncock.
Dr. Romansky tvrdí, že změna obuvi změní i zranění. Počet těch stávajících, obvyklých se sníží, ale objeví se nová, která nebyla dosud v tak hojném počtu..

Kromě výše uvedených zánártních zlomenin a poranění Achillovy šlachy, Dr. Romansky viděl spoustu poranění měkkých tkání. Říká, že tato konkrétní zranění jsou důsledkem běhu bosých běžců, kteří více došlapují na přední část plosky nohy.
"Zatím proběhly pouze tři vědecké studie, které byly na toto téma, a ty ukázaly, že 75 až 89 procent běžců mají tyto problémy, respektive tato zranění, proto, že se pokusili, respektive začali běhat jiným způsobem, než je pro jejich tělo přirozené." vysvětluje Dr. Kirby. Jinými slovy, je to výsledek toho , že nějaký "odborník" na internetu tvrdí, že běh v botách se silnější podešví je škodlivý a že běh na boso, či v minimalistické obuvi je zdravý.
Zatímco Dr. Blake říká, že nemá zkušenost a nemůže tedy posoudit, zda dochází ke zvýšení zranění v rámci běhu na boso / minimalistické obuvi. Viděl však minimalistické modely, které neposkytují dobrou podporu nebo ochranu. Například Dr. Blake uvádí elitního běžce, který se přeorientoval na minimalistickou obuv a způsobil si zlomeninu patní kosti. Konstatuje však, že on nezměnil techniku běhu. Říká, že další běžec v obuvi Vibram Five Fingers došlápl na obrubník a způsobil si zranění paty. "(To) by se nestalo v normálních botách," říká Dr. Blake.

Dr. Richie říká, že největší problém vidí u bosých běžců a běžců v minimalistické obuvi, v tom, že tento styl běhu, respektive tuto obuv používají běžci s nadváhou a nedostatečně trénovaní, kteří se nechali ovlivnit tímto trendem.
"Tento trend poslal takový počet pacientů do mé ordinace s únavovými zlomeninami, tendinopatií Achillovy šlachy a plantárními bolestmi paty, s kterým jsem se za 32 let své lékařské praxe nesetkal," poznamenává Dr. Richie.
Dr. říká Richie mnozí začínající sportovci mají dobré úmysly při započetí svého trénování. Jsou však ovlivněni tím, že když dojdou do prodejny s běžeckou obuví, tak minimalistické boty při srovnání s klasickými jsou měkčí a lehčí a ještě při doporučení prodejcem "odborníkem" jim dají zákonitě přednost, poznamenává Dr. Richie.
"Oběť je nic netušící budoucí pacient, který podlehne cool vzhledu a ultra lehkému pocitu z minimalistické obuvi," říká Dr. Richie. (to se však kolikrát netýká jen minimalistické obuvi)

Dotaz:
Je v současné době více nebo méně běžců, kteří mají zájem o bosý běh, respektive v minimalistické obuvi?
Odpovědi:
Většina diskutujících říká, že zájem o bosý běh se výrazně snížil (jedná se o USA). Dr. Johncock má stále pacienty žádajících bosý běh, běh v minimalistické obuvi, ale podotýká, že počet se za poslední dva roky snížil."
"Většina běžců si začíná uvědomovat, že špatné, respektive ovlivněné výzkumné studie, které pocházejí od těch, kteří obdrželi úplatu od společností které vyrábějí minimalistickou obuv, byly za účelem více prodávat tuto obuv než více trénovat, být rychlejší a mít méně zranění. "tvrdí Dr. Kirby.
Nicméně, Dr. Sanders, Richie a Blake stále pozorují zájem o minimalistickou obuv. Dr. Sanders říká, že zaznamenává nové otázky od "běžných" pacientů na minimalistickou obuv oproti klasickým běžeckým botám. Pokud jde o běžecké pacienty, Dr. Richie říká, že je rostoucí zájem o minimalistickou obuv, jako naději, respektive možnost zlepšení jejich výkonnosti.
"Tento trend rozhodně roste, to je moje praxe," tvrdí Dr. Richie.
"Běžci se budou vždy chtít snížit možnost zranění a zvýšit výkon. Podiatři budou vždy součástí této debaty, a to je dobře." tvrdí Dr. Sanders.
Dr. Johncock říká, že je "nerozumné" pro podiatrii hanět běh naboso, stejně tak se však domnívá, že je špatné, bosý běh obhajovat za každou cenu. Dr. Romansky souhlasí s tím, že mnoho lidí je ovlivněno tlakem obuvnických firem. Předpokládá, že budoucnost, respektive seriózní výzkum dá odpovědi na toto téma.
"S časem, budeme (a už jsme začali) sestavovat novou databázi úrazů, a všímat si příčin, typu, závažnosti, a to vše spojeno s bosým během/nebo v minimalistické obuvi," říká Dr. Romansky. "Neměli bychom být krátkozrací a úzkoprsí."
"Celkově je celý bosý běh móda a byla to cenná lekce pro mnoho běžců a mnoho sportovních lékařů v tom, že jasně ukázala, že co dokáží populární knihy a obuvnické firmy, bez vědeckých poznatků." poznamenává Dr. Kirby.
"Debata o bosém běhu mě donutila přehodnotit svůj pohled na to, co je dobré a co je zlé," připouští Dr. Johncock. "Pojďme znovu přezkoumat dostupné údaje. Pojďme vytvořit nové studie se podívat se na rizika a přínosy nových metod, druhů obuvi a bosého běhu. Jestli uživatelé minimalistické obuvi potřebují ortopedicky korektní boty, nebo tyto boty změní ortopedické vlastnosti nohou a budou pro uživatele prospěšné? Bude minimalistická obuv přinášet lepší výsledky pro ty, kteří mají neutrálním chůze (došlap) nebo těm, kteří jsou overpronátoři? "
Dr. Romansky souhlasí s tím, že trend minimalistické obuvi přiměl lékaře a poskytovatele zdravotní péče, aby "znovu, předělali a přehodnotili" aktuální vnímání, a zvážili, co přinese budoucnost pro obuvnické technologie, design obuvi, tréninkové návyky a postupy, včetně tréninkových programů sportovců.
"Je to stále ve vývoji a evoluci najít konečný model obuvi, ale měli bychom pokračovat ve sledování sportovců" zdůrazňuje Dr. Romansky.

"Některé druhy obuvi přinesou jednotlivým sportovcům zvýraznění jejich slabin, svalovou nerovnováhu. Proto bude třeba řešit i jejich kompenzaci v rámci celého těla."

 

Pro ty, kteří dávají přednost klasické běžecké obuvi


IBIZA_2023a