#RunEveryDay

Běžecký intervalový trénink vyvolává u žen úbytek tuku

sh10_WAVE_SKY_VISION_QUEST_FEMALE_3776

 


Údaje o tom, zda sprint v rámci intervalového tréninku (SIT) (opakované cvičení supermaximální intenzity s krátkou dobou trvání) ovlivňuje složení těla, jsou omezené a dostupné údaje naznačují, že muži reagují příznivěji než ženy.

Většina údajů o SIT se navíc týká cyklistického tréninku a běh se může lišit kvůli větší svalové hmotě. Běh je navíc univerzálnějším typem cvičení.

Studie hodnotila, zda běh SIT může změnit tělesné složení (pletysmografie s vytlačováním vzduchu), obvod pasu, maximální spotřebu kyslíku, maximální rychlost běhu a (nebo) profil krevních lipidů.

Patnáct rekreačně aktivních žen (věk 22,9 ± 3,6 let; výška 163,9 ± 5,1 cm; hmotnost 60,8 ± 5,2 kg) absolvovalo 6 týdnů běhu SIT (4 až 6 30sekundových sprintů "all-out" na samohybném běžeckém pásu oddělených 4 minutami odpočinku prováděných 3krát týdně). Trénink snížil hmotnost tělesného tuku o 8,0% (z 15,1 ± 3,6 kg na 13,9 ± 3,4 kg) a obvod pasu o 3,5% (z 80,1 ± 4,2 cm na 77,3 ± 4,4 cm), zatímco hmotnost bez tuku se zvýšila o 1% (45,7 ± 3,5 na 46,3 ± 2,9 kg), maximální spotřebu kyslíku o 8,7% (46 ± 5 na 50 ± 6 ml/(kg-min)) a maximální rychlost běhu o 4,8% (16,6 ± 1,7 na 17,4 ± 1,4 km/h).

bb1

Nebyly zjištěny žádné rozdíly v příjmu potravy hodnoceném podle třídenních záznamů o jídle ani v krevních lipidech, s výjimkou mírného poklesu koncentrace lipoproteinů o vysoké hustotě (1,34 ± 0,28 na 1,24 ± 0,24 mmol/l).

Běh SIT je časově efektivní strategie pro snížení tělesného tuku při současném zvýšení aerobní kapacity, maximální rychlosti běhu a svalové hmoty u zdravých mladých žen.

Pozn. s použitím zahraničních materiálů