#RunEveryDay

Kompresní návleky zvyšují saturaci (nasycení) tkání kyslíkem, nikoli však běžecký výkon

cel

 

Dle jedné vědecké studie, v které bylo účelem zjistit účinky lýtkových kompresních návleků na běžecký výkon a na saturaci lýtkové tkáně kyslíkem v klidu před zátěží a během rekonvalescence, bylo zjištěno následující:

Kompresní návleky významně zvýšily saturaci lýtkové tkáně kyslíkem v klidu před zátěží (+ 6,4 ± 1,9 %) a během zotavování po zátěži (+ 7,4 ± 1,7 % a + 10,7 ± 1,8 % ve 20. a 30. minutě zotavovacího období, v tomto pořadí.

Nebyl pozorován žádný rozdíl mezi časy do vyčerpání provedenými s kompresními návleky a bez nich (269,4±18,4 s a 263,3±19,8 s).

V rámci této studie kompresní návleky nezlepšují běžecký výkon.

Výsledky, co se týče saturace lýtkové tkáně kyslíkem, však svědčí pro další zájem o tento oděv během regenerace.

Kompresní návleky naleznete i ZDE https://www.babos-sports.cz/kompresni-navleky/