#RunEveryDay

Existuje úsporná technika běhu?

sh10_WAVE_SKY_VISION_QUEST_FEFEMALE_2831

Přehled modifikovatelných biomechanických faktorů ovlivňujících ekonomiku běhu

Ekonomika běhu (RE) má silný vztah k běžeckému výkonu a modifikovatelná biomechanika běhu je určujícím faktorem RE.

Cílem tohoto přehledu je:

1) prozkoumat vnitřní a vnější modifikovatelné biomechanické faktory ovlivňující RE

2) posoudit tréninkem vyvolané změny RE a běžecké biomechaniky

3) zhodnotit, zda lze doporučit ekonomickou techniku běhu

4) diskutovat o možných oblastech budoucího výzkumu.

Na základě současných poznatků se jako příznivé pro RE jevily tyto vnitřní faktory:

- používání preferovaného rozsahu délky kroku, který umožňuje odchylky délky kroku až o 3% kratší, než je preferovaná délka kroku

- nižší vertikální oscilace

- větší tuhost nohou

- kratší moment setrvačnosti dolních končetin

- menší extenze nohy při nártu

- vyrovnání síly reakce na dopad na zem a osy nohy při propulzi

- zachování švihu paží

- nízká koaktivace svalů stehna antagonistické-agonistické

- nízká aktivace svalů dolních končetin při propulzi

Vnějšími faktory spojenými s lepší RE byly pevná, poddajná interakce podešve (mezipodešve) boty

Několik dalších modifikovatelných biomechanických faktorů vykazovalo nekonzistentní vztahy s RE. Ukázalo se, že důležitou roli hraje biomechanika běhu při kontaktu se zemí, konkrétně při propulzi. Proto má tato fáze nejsilnější přímé vazby s RE. V literatuře se opakovaně objevují metodologické problémy, jako je křížové srovnávání, posuzování proměnných izolovaně a akutní až krátkodobé zásahy. Proto je třeba k doporučení obecné ekonomické techniky běhu přistupovat opatrně.

every

Pozn. s použitím zahraničních materiálů