#RunEveryDay

Stáří běžecké obuvi a její případný vliv na vznik zranění

joma_porto


V kanadské prospektivní studii z roku 2003 shromáždili vědci údaje o stáří běžecké obuvi, respektive vliv jejího stáří na vznik zranění.

Vědci pozorovali tuto souvislost, ale u mužů a žen byl vliv opačný. U žen bylo nošení běžeckých bot starých 4 až 6 měsíců rizikovým faktorem pro zranění (relativní riziko  1,74), zatímco u mužů bylo běhání v botách tohoto stáří spojeno s menším počtem zranění (0,36). Proto nebylo možné vyvodit žádný silný závěr.

Tato otázka si skutečně zaslouží další pozornost, protože degradace obuvi 200 mil (322 km) vyvolala změny běžeckého vzorce (tj. prodloužení doby stoje), aby se zachovaly konstantní proměnné související s vnějšími nárazovými silami působícími na tělo.

Na adaptace na používání obuvi však neměly vliv různé technologie tlumení, což diskvalifikuje technologii tlumení obuvi jako rozhodující aspekt při degradaci obuvi.

 

Závěrem lze říci, že v této fázi nelze vydat žádné doporučení založené na důkazech ohledně stáří obuvi pro prevenci zranění.

FULL DUAL PULSOR

Pozn. s použitím zahraničních materiálů