#RunEveryDay

Ovlivňování výkonnosti

GroupShoot_VisionQuest_2393

 

Studie zjistily, že VO2max je dobrým prediktorem výkonnosti: jedna studie z roku 2010 například zjistila, že vysvětluje 81,3 % výkonu u dobře trénovaných běžců na deset mil.  

Existují však dvě výhrady.

První je, že toto číslo závisí na tom, o koho se jedná. Vezměte náhodné dobrovolníky z ulice a zjistíte, že VO2max je úžasný prediktor závodního výkonu. Na druhou stranu, když si vezmete vzorek finalistů olympijského závodu, zjistíte, že tento ukazatel není příliš dobrý pro předpověď pořadí v cíli. Všichni v olympijském poli museli mít stratosféricky vysokou hodnotu VO2max jen proto, aby se dostali na startovní čáru, takže při jejich rozlišování hrají větší roli jiné faktory.

Další výhradou je, že záleží na tom, které parametry do modelu zahrnete. Studie z roku 2010 srovnávala VO2max s dalšími fyziologickými parametry, jako je ekonomika běhu a laktátový práh, a předčila je. (Ukázalo se, že ještě lepším prediktorem byla rychlost běžců na konci testu VO2max, což je hybridní měřítko VO2max a ekonomiky běhu). Nebyly však zahrnuty žádné psychologické parametry, takže tvrzení, že VO2max "vysvětluje" 81,3 % výkonnosti v závodě, vychází z předpokladu, že na mozku vůbec nezáleží.

Hlavním cílem švýcarské studie bylo provést tento druh studie a zároveň zahrnout jak psychické, tak fyzické parametry.  

U sportovců měřili pět různých psychologických faktorů:

Mentální techniky: používání samomluvy, imaginace, stanovování cílů, aktivace (tj. nabuzení se) a relaxace.

Soucit se sebou samým: zvládání chyb a osobních slabostí bez tvrdé sebekritiky.

Psychická odolnost: vytrvalost, zotavení se po neúspěchu, dobrý výkon, i když jsou podmínky obtížné.

Motivace k úspěchu: potřeba úspěchu a snaha o dokonalost.

Orientace na akci a stav: zda se po chybách nebo neúspěchu rychle přeorientujete (orientace na akci), nebo máte tendenci se jimi zabývat (orientace na stav).

Každý z těchto parametrů byl hodnocen pomocí psychologických dotazníků a kvantifikován na stupnici od jedné do pěti nebo od jedné do sedmi.

Časový test představoval relativně krátké stoupání o délce 1320 metrů (něco málo přes tři čtvrtě míle), stoupající do výšky 1800 metrů. Závod do vrchu byl zvolen proto, aby se eliminoval vliv odporu vzduchu a síly větru. Vzdálenost je další důležitým parametrem, který je třeba mít na paměti, protože relativní přínos mysli a svalů se pravděpodobně liší v závislosti na délce trvání zátěže. Nejlepší odhad je, že s rostoucí vzdáleností roste význam mentálních faktorů, ale nejsou pro to žádná relevantní data!

Výsledky jsou vyjádřeny ve formě "standardizovaných regresních koeficientů", které vám v podstatě řeknou relativní velikost účinku. Největším prediktorem byl nepřekvapivě VO2max, který měl koeficient 0,48. V tomto případě se jednalo o koeficient 0,5. Matematicky řečeno, pokud zlepšíte svůj VO2max o 1 standardní odchylku, očekáváte, že se váš čas v závodě zlepší o 0,48 standardní odchylky.

To se může zdát trochu abstraktní, ale při porovnání různých faktorů je to o něco jasnější.

Největším psychologickým prediktorem byla vytrvalost, což je vlastnost, která spadá pod motivaci k úspěchu. Například lidé, kteří souhlasili s výrokem "Je pro mě obtížné udržet své snažení ve sportu po delší dobu", by byli hodnoceni jako osoby s nízkou vytrvalostí. Vytrvalost měla koeficient 0,11, což znamená, že její vliv byl zhruba čtvrtinový (tj. 0,11/0,48) jako vliv VO2max - stále se jedná o silně významné zjištění.

Na druhou stranu lidé, kteří uváděli, že používají mentální relaxační techniky, dosáhli v časovém testu horších výsledků. Efekt byl velmi malý, koeficient 0,03 naznačuje, že VO2max předpovídá výkon 16krát lépe. A spíše než to se zde projevují nevýhody zkoumání korelace než příčinné souvislosti (což by vyžadovalo studii, v níž by účastníci byli náhodně přiřazeni k používání nebo nepoužívání technik mentální relaxace). Zdá se pravděpodobné, že toto zjištění je buď statistickou náhodou, nebo že slabší či úzkostnější sportovci jsou ti, kteří si před startem povídají, aby se uklidnili.

 

Pozn. s použitím zahraničních materiálů