#RunEveryDay

Akutní účinky vytrvalostního běhu na mechanické a morfologické vlastnosti plantární fascie

Vytrvalostní běh může vyvolat přechodné snížení nožní klenby, které může souviset s mechanickou únavou plantární fascie (PF).

Tato skutečnost však nebyla dosud experimentálně ověřena .

Cílem této studie bylo ověřit hypotézu, že vytrvalostní běh vyvolává přechodné a místně specifické změny tuhosti a morfologie PF a že tyto změny souvisejí se snížením klenby chodidla.

Deset rekreačních běžců, kteří běhají dlouhé distance a deset netrénovaných mužů bylo požádáno, aby uběhli 10km. Před a po běhu byla pomocí supersonického smykového zobrazení a B-mode ultrasonografie měřena rychlost smykové vlny (SWV: index tuhosti měkkých tkání) a tloušťka PF na třech různých místech. Rozměry chodidla včetně výšky nártní kosti byly měřeny pomocí trojrozměrného skeneru. SWV v proximálním místě PF a výška navikulární kosti se po běhu významně snížily u obou skupin, přičemž u netrénovaných mužů ve vyšší míře (-21,9%, resp. -14,1%) než u běžců (-4,0%, resp. -6,3%).  

Z toho vyplývá, že vytrvalostní běh vyvolává přechodné a pro dané místo specifické snížení tuhosti PF.

Tyto výsledky naznačují, že většinu běháním vyvolaného snížení nožní klenby lze přičíst snížení tuhosti PF v proximálním místě.

20220418_135207_4d6db2ca71be3719d6b095c2a89aabb6_rrss-post

Pozn. s použitím zahraničních materiálů