#RunEveryDay

Účinky svršku běžecké obuvi

PORTO4


Doposud pouze několik studií zkoumalo vliv svršku obuvi na proměnné související s výkonem a zraněním. Důvodem může být i velká rozmanitost použitých materiálů svršku, nedostatek hlavních materiálů svršku a obtížnost experimentální kontroly.

Svršek obuvi má silnější vliv na přizpůsobení a pohodlí, což změní kinematické a kinetické strategie běžců.

Bylo prokázáno, že pevnější kontakt chodidla v botě vede k nižší míře zatížení v důsledku lepšího spojení chodidla s obuví.

Vědci zjistili, že účastníci, kteří nosili obuv s minimalistickým svrškem, zaznamenali vyšší maximální tlaky v oblasti celkové plochy, zadní části chodidla a mediální části, ale nižší maximální tlaky v oblasti středu chodidla; zatímco ti, kteří nosili obuv se strukturovaným svrškem, vykazovali delší dobu kontaktu v oblasti celkové plochy středu chodidla a laterální části.

J1GC211918

Potvrzuje se, že strukturovaný svršek obuvi  poskytuje větší ovladatelnost a robustnost, což vede k rovnoměrně rozloženému tlaku na chodidlo a snížení plantárního zatížení chodidla.

Z hlediska antropometrie může lepší přizpůsobení a nebo pohodlí svršku obuvi umožnit lepší spojení chodidla běžce s podrážkou. Různé rychlosti běhu mohou mít navíc různé požadavky na těsnost svršku obuvi.

Vliv svršku obuvi na pohodlí a biomechaniku běhu včetně plantárních tlaků bude vyžadovat další zkoumání.

20210219_151847_rhispw2128_4

Pozn. s použitím zahraničních materiálů