#RunEveryDay

Hlavní determinanty fyziologického výkonu, které zodpovídají za úspěch/neúspěch

Hlavní determinanty fyziologického výkonu, které zodpovídají za úspěch/neúspěch při vytrvalostním běhu jsou:

- maximální spotřeba kyslíku (VO2max)

- ekonomika běhu (RE), definovaná jako VO2 v ustáleném stavu při dané submaximální rychlosti nebo jako VO2 na jednotku vzdálenosti

- schopnost udržet vysoké procento VO2max během závodu (% VO2max)

- laktátový práh (LT), definovaný buď jako rychlost, při které dochází k nelineárnímu zvýšení hladiny laktátu v krvi, maximální laktátový ustálený stav (MLSS), nebo rychlost odpovídající koncentraci laktátu v krvi 4 mmol/L

- rychlost při LT (vLT)/MLSS

- minimální rychlost potřebná k dosažení VO2max (vVO2max)

Ke zlepšení výkonu při vytrvalostním běhu musí tréninkový stimul posílit jeden nebo více z těchto faktorů.

IBIZA_2023a