#RunEveryDay

Svalová nerovnováha, která vzniká......

Svalová nerovnováha, která vzniká v dětském věku, se v dospělosti projevuje bolestí zad, hrudníku, bolestí hlavy, atd. V této souvislosti se uvádí, že v současné době trpí přibližně 70 % dospělé populace těmito obtížemi s poruchou hybnosti.