#RunEveryDay

Akutní vliv výškového rozdílu pata - špička (DROPU) a rychlosti na biomechaniku běhu a způsob došlapu u rekreačních běžců

Použití statistického neparametrického mapování v biomechanice dolních končetin

S rostoucí popularitou běhu bylo provedeno mnoho studií zabývajících se obuví, která má velký vliv na  běžecký výkon a zranění související s během.

Předchozí studie se zabývaly různými typy obuvi a běžeckou obuví s různým výškovým rozdílem paty ke špičce (DROP). Nebyl však nalezen žádný výzkum zkoumající obuv se zápornými hodnotami (záporný DROP).

Cílem této studie proto bylo zjistit akutní vliv DROPU a rychlosti běhu na biomechaniku dolních končetin a způsob došlapu u rekreačních běžců.

drop

 

Třináct rekreačních běžců mužského pohlaví v obuvi se dvěma různými hodnotami DROPU (-8mm a +8mm) provádělo běh při třech různých rychlostech (preferovaná rychlost [PS], 90 % PS, 110 % PS).

Kinematika dolních končetin a síly reakce na zem byly synchronně snímány pomocí systému analýzy pohybu Vicon a silové platformy AMTI. Byl vypočítán index došlapu (SI), vertikální průměrná míra zatížení (VALR), vertikální okamžitá míra zatížení (VILR), doba trvání exverze, úhly v kloubech a rozsah pohybu (ROM) metatarzofalangeálních (MTP), hlezenních, kolenních a kyčelních kloubů. Úhly v kloubech během celé fáze běžeckého kroku byly analyzovány pomocí metody statistického neparametrického mapování (SnPM).

SI a VILR se u obuvi s DROPEM -8mm významně zvýšily o 18,99 % a 31,836 BW/s ve srovnání s obuví s DROPEM +8mm. K významným změnám ROM došlo v MTP, hlezenním a kolenním kloubu a na těchto změnách se podílel především faktor DROPU.

Kloubní úhly (MTP, koleno a kyčel) se během celé fáze běžeckého kroku měnily v důsledku faktorů DROPU a rychlosti. Rychlost běhu primárně ovlivnila kinematické parametry kolenních a kyčelních kloubů, přičemž při PS se zvýšily úhly kolenních kloubů ve frontální rovině a úhly kyčelních kloubů v horizontální rovině. V porovnání s obuví s DROPEM +8mm může být obuv s DROPEM -8mm užitečná pro ukládání a vracení energie díky zvýšenému ROM MTP v sagitální rovině.

Kromě toho byl před přechodem z normální běžecké obuvi na běžeckou obuv s DROPEM -8mm doporučen nácvik chůze při došlapu na přední část chodidla.

20220418_135207_4d6db2ca71be3719d6b095c2a89aabb6_rrss-post

Pozn. s použitím zahraničních materiálů