#RunEveryDay

Vliv zaměření pozornosti na ekonomiku běhu

2146_rh

 

Ve výzkumu motorické kontroly je často opakovaným zjištěním potvrzen škodlivý účinek vnitřního zaměření pozornosti na provádění pohybu dobře naučených motorických dovedností.

Cílem experimentální studie bylo zjistit, zda je tento účinek pozorován u fyziologických proměnných během vytrvalostního běhu. Zjišťovalo se, zda zaměření pozornosti může ovlivnit ekonomiku běhu (spotřebu kyslíku při stanovené rychlosti běhu). Trénovaní běžci museli při běhu zaměřit svou pozornost na tři různé aspekty.

Po tři po sobě jdoucí desetiminutové úseky se běžci soustředili na běžecký pohyb, na své dýchání a na své okolí.

Výsledky ukázaly zvýšenou hospodárnost běhu ve stavu soustředění na vnější prostředí.

V souladu s výzkumem v oblasti řízení motoriky a vytrvalostního sportu se také ukazuje, že vnější zaměření pozornosti je lepší než vnitřní zaměření z hlediska fyziologického ukazatele výkonu, kterým je spotřeba kyslíku.

Cushion Socklet - Pink - 1

Pozn. s použitím zahraničních materiálů