#RunEveryDay

Střídání běžecké obuvi

PORTO4

 

Jakákoli radikální změna vlastností běžecké obuvi také nevyhnutelně zvyšuje riziko zranění.  

Je zapotřebí dalšího zkoumání, které by poskytlo doporučení založená na důkazech pro přechod na nový pár obuvi s ohledem na konkrétní vlastnosti obuvi, které se liší od dříve používaného modelu (např. odpružení, DROP, kontrola pohybu), a také na míru změny (např. z maximalistické obuvi na minimalistickou nebo ze standardního odpružení na minimální).

Současný nedostatek znalostí o přechodu z jedné boty na druhou lze do jisté míry obejít souběžným používáním několika párů běžeckých bot v závislosti na povrchu (tj. silnice, nezpevněné povrchy) nebo účelu (tj. trénink nebo závod).

Pětiměsíční prospektivní studie zahrnující přibližně 250 rekreačních běžců se zabývala tím, zda pravidelné střídání různých párů běžeckých bot může hrát roli v prevenci zranění. Riziko zranění bylo nižší u těch, kteří používali různé páry běžecké obuvi současně, než u těch, kteří používali jeden pár.

Optimální strategie střídání z hlediska četnosti, vlastností obuvi a kontextu používání je samozřejmě třeba ještě definovat.

valencia

Pozn. s použitím zahraničních materiálů