#RunEveryDay

Přínos vysoce intenzivního intervalového tréninkového programu na půlmaraton u rekreačních běžkyň středního věku na hematologické a biochemické parametry

Přínos vysoce intenzivního intervalového tréninkového programu na půlmaraton u rekreačních běžkyň středního věku na hematologické a biochemické parametry

sh10_WAVE_SKY_VISION_QUEST_FEMALE_3776


Východiska:

Půlmaratony  jsou mezi rekreačními běžci oblíbené, přičemž se zvyšuje účast žen středního věku.  

Cílem bylo zjistit vliv dvou tréninkových programů pro půlmaraton na hematologické a biochemické markery u rekreačních běžkyň středního věku.

Metody:

Deset žen (40 ± 7 let) absolvovalo kontinuální trénink střední intenzity (MICT), založený na objemu běhu pod 80 % VO2max, a dalších deset žen absolvovalo intervalový trénink vysoké intenzity (HIIT) při 80-100 % VO2max, s menším objemem a v kombinaci s excentrickým zatěžovacím cvičením. Hematologie, osmolalita plazmy a plazmatické markery metabolického stavu, svalového poškození, zánětlivého a oxidačního stresu byly měřeny před (S1) a po (S2) tréninku a 24hodin po půlmaratonu (S3).

Výsledky:

Oba tréninkové programy měly v S2 podobný mírný efekt. Akutní reakce při S3 však vyvolala odlišné změny. U MICT došlo k většímu poklesu hladiny cholesterolu a triglyceridů a u HIIT ke snížení markerů poškození a zánětu. Větší variabilita některých plazmatických markerů při S3 u MICT naznačuje, že existuje interindividuální variabilita v reakci na trénink.

Závěry:

HIIT vedl k lepší adaptaci na závod možná díky opakovanému vystavení vyšší spotřebě kyslíku a excentrickému zatěžovacímu cvičení.

 

Pozn. s použitím zahraničních materiálů