#RunEveryDay

Účinnost ortopedických vložek do bot u běžců na dlouhé tratě

vložka

V rámci jedné studie bylo rozdáno pět set dotazníků běžcům na dlouhé tratě, kteří používali nebo používají ortopedické vložky do bot pro symptomatickou úlevu od potíží dolních končetin.

Odpovědělo tři sta čtyřicet sedm (69,4%) respondentů (71% mužů, 29% žen). Průměrný věk respondentů byl 36 let (rozmezí 15 až 61 let). Průměrná vzdálenost uběhnutá za týden byla 63km  (rozmezí 8 až 156km). Průměrná doba používání ortopedických vložek byla 23 měsíců (rozmezí 1 až 96).

Převažujícím (63%) typem používané ortopedické vložky byla pružná vložka.

Předpokládanými diagnózami ve studovaném souboru byly nadměrná pronace (31,1%), nestejná délka nohou (13,5%), patelofemorální poruchy (12,6%), plantární fasciitida (20,7%), zánět Achillovy šlachy (18,5%), bércové vředy (7,2%) a různé (4,9%).

Z běžců, kteří odpověděli, 262 (75,5%) uvedlo úplné vymizení nebo velké zlepšení svých příznaků.

Výsledky léčby pomocí ortopedických vložek byly nezávislé na diagnóze nebo úrovni účasti běžce. Vysokou míru celkové spokojenosti prokázalo zjištění, že 90% běžců pokračovalo v používání ortopedických vložek i po vymizení příznaků.

Ortopedické vložky do bot byly nejúčinnější při léčbě příznaků vyplývajících z biomechanických abnormalit, jako je nadměrná pronace nebo nestejná délka nohou. Spolu s dalšími konzervativními opatřeními mohou ortopedické vložky umožnit sportovcům pokračovat v běhání a vyhnout se jiným léčebným postupům, které jsou nákladnější a časově náročnější, a tudíž pro ně méně přijatelné.

Hispalis1

Pozn. s použitím zahraničních materiálů