#RunEveryDay

Běh zmírňuje zhoršování ekonomiky chůze související s věkem

Zhoršená výkonnost při chůzi je klíčovým prediktorem starších lidí.  

Charakteristickým rysem zhoršené výkonnosti při chůzi u starších lidí jsou větší metabolické náklady (horší ekonomika) ve srovnání s mladšími. Bylo však prokázáno, že starší lidé, kteří soustavně běhají, si zachovávají podobnou ekonomiku chůze jako mladí běžci. Bohužel tyto běžecké studie neměřily metabolické náklady chůze. Není tedy jasné, zda běh jako takový může zabránit zhoršení ekonomiky chůze.

Cílem studie tedy bylo zjistit, zda a jak ovlivňuje pravidelná chůze oproti běhu ekonomiku lokomoce u starších lidí.

Metody: 15 starších lidí (69 ± 3 roky), kteří chodí ≥ 30 min, 3x/týden ("chodci"), a 15 starších lidí (69 ± 5 let), kteří běhají ≥ 30 min, 3x/týden ("běžci"), chodilo na běžeckém pásu s měřením síly při třech rychlostech (0,75, 1,25 a 1,75 m/s). Ekonomika chůze se zjišťovala pomocí analýzy výdechových plynů a mechanika chůze pomocí sil reakce na podložku během posledních 2 minut každého 5minutového pokusu. Porovnávala se ekonomika chůze mezi oběma skupinami s neaerobně trénovanými mladými a staršími dospělými z předchozí studie.

Výsledky: Starší "běžci" měli o 7-10 % lepší ekonomiku chůze než starší "chodci" v rozsahu testovaných rychlostí a měli podobnou ekonomiku chůze jako mladí, neaktivní dospělí v podobném rozsahu rychlostí. Nezjistily se žádné podstatné biomechanické rozdíly mezi staršími "chodci" a "běžci". Na rozdíl od starších "běžců" měli starší "chodci" podobnou ekonomiku chůze jako starší neaktivní  dospělí. a ∼ o 26 % horší ekonomiku chůze než mladí dospělí.

Závěr: Běh zmírňuje zhoršování ekonomiky chůze související s věkem, zatímco chůze za účelem fyzické zátěže - tréninku má zřejmě minimální vliv na zhoršování ekonomiky chůze související s věkem.

Pozn. s použitím zahraničních materiálů