#RunEveryDay

Rizikové faktory přetěžování při běhu na krátké a dlouhé vzdálenosti

Systematický přehled:

Cíl: Cílem studie byl přehled informací o rizikových faktorech pro zranění dolních končetin při běhu na krátkou vzdálenost (průměrná běžecká vzdálenost ≤20 km/týden) i při běhu na dlouhou vzdálenost (průměrná běžecká vzdálenost >20 km/týden).

Metody: V elektronických databázích byly vyhledány články publikované do února 2019. Zahrnuty byly prospektivní kohortové studie využívající multivariační analýzu pro hodnocení jednotlivých rizikových faktorů nebo rizikových modelů pro výskyt běžeckých zranění dolních končetin. Dva recenzenti nezávisle na sobě vybrali studie pro zařazení do této studie a posoudili riziko zkreslení pomocí nástroje Quality in Prognostic Studies Tool. K posouzení kvality důkazů byl použit přístup GRADE.

hilly

Výsledky: Celkem bylo zahrnuto 29 studií. Z toho 17 studií se zaměřovalo na běžce na krátké vzdálenosti, 11 studií na běžce na dlouhé vzdálenosti a 1 studie se zaměřovala na oba typy běžců.

Předchozí zranění související s během bylo nejsilnějším rizikovým faktorem pro zranění u běžců na dlouhé tratě.

Předchozí zranění nesouvisející s běháním bylo nejsilnějším rizikovým faktorem pro zranění u běžců na krátké vzdálenosti.

Vyšší index tělesné hmotnosti, vyšší věk, pohlaví (muži), absence předchozích běžeckých zkušeností a nižší objem běhu byly silnými rizikovými faktory pro běžce na krátké vzdálenosti.

Závěr: Bylo zjištěno několik rizikových faktorů pro zranění dolních končetin u běžců na krátké a dlouhé tratě, ale kvalita důkazů pro tyto rizikové faktory pro zranění související s během je omezená.

Zdá se, že běžecká zranění u běžců na krátké i dlouhé tratě jsou ovlivněna více faktory.

valencia

Pozn. s použitím zahraničních materiálů