#RunEveryDay

STREČINK Iliotibialu (ITB)

itb           

 

 

 

   itba

 

Zaměření cviku
Zkrácený  iliotibiální pás je obvykle výsledkem supinace, nikoli nadměrné kilometráže. Inverze chodidla může způsobit příliš napjatá lýtka, boční bolest kolene a napjatý iliotibial. Dokonce i pronátoři, kteří jsou "napravováni" stabilizačními botami nebo protetickými pomůckami  mohou trpět tímto zraněním.

 

Provedení ve stoje
1. Postavte se ke zdi a zkřižte vnější nohu před vnitřní nohou
(nejblíže ke zdi). Přitiskněte ruku ke zdi, abyste se opřeli.
2. Nakloňte vnitřní bok ke zdi co nejblíže.  Obě nohy by měly zůstat na zemi a trup by měl být kolmo ke stěně.
3. Držte v této statické poloze po dobu 15 až 30 sekund. Poté vyměňte strany a série několikrát opakujte.


Provedení v sedě
1. Sedněte si na podlahu s jednou nohou nataženou a druhou nohou pokrčenou v koleni,
s kolenem ve vzduchu a nohou pevně na zemi zkříženou přes nataženou nohu. Opačnou
rukou lehce přitahujte kolenní kloub.
2. Držte v této statické poloze po dobu 15 až 30 sekund. Poté vyměňte strany a série několikrát opakujte.

Možno provádět několikrát denně.

Zapojené svaly

Primární: Gluteus maximus, tensor fasciae latae

Zapojená měkká tkáň

Primární: Iliotibiální pás

 

I zde však platí - dbát na kvalitu provedení!!

 

Pozn. s použitím zahraničních materiálů a osobních zkušeností.