#RunEveryDay

Léčba zranění kyčlí a pánve u běžců založená na důkazech

jo

(z roku 2005)

Běžci jsou obzvláště ohroženi vznikem poranění kyčle a pánve sekundárně v důsledku chronického opakovaného mikrotraumatu.

Klíčem k léčbě je stanovení úplné a přesné diagnózy a zejména identifikace funkčních biomechanických deficitů v kinetickém řetězci, které přispívají k tomuto opakovanému mikrotraumatu.

Dlouhodobě úspěšný výsledek a prevence opětovného zranění jsou pravděpodobnější, pokud se rehabilitace zaměří na obnovu funkčního kinetického řetězce, nikoli na konkrétní poraněnou tkáň.

Například typická léčba "syndromu iliotibiálního pásu" spočívá v protahování,  které je často neúspěšné při dlouhodobém zlepšování příznaků. Funkční biomechanický přístup by mohl identifikovat, že zraněný běžec má nedostatečnou everzi patní kosti a strukturálně ztuhlé, nepružné supinované chodidlo. Tyto funkční biomechanické deficity by vedly k nedostatečné vnitřní rotaci holenní a stehenní kosti a měly by za následek minimálně snížený nábor hýžďových svalů (slabá pr.....).

Obnovení pronace celé dolní končetiny by vyžadovalo techniky funkční mobilizace kloubů chodidla a hlezna. Kromě toho může být pro podporu pronace a tlumení nárazů nezbytná běžecká obuv s odpruženou patou. Pro stimulaci hýžďového svalu a dalších hýžďových svalů v polohách simulujících běh jsou předepsána cvičení, která integrují funkci chodidla a kyčle, včetně rovnovážných doskoků, výpadů a step-downů. Takto prováděné aktivity aktivují celý funkční kinetický řetězec svalů a kloubů.

Neoperativní specialista -opravdový odborník na sportovní medicínu, zejména fyzioterapeut, má předpoklady k tomu, aby prostřednictvím důkladného biomechanického zhodnocení a komplexní rehabilitace zraněného běžce integroval léčbu celého funkčního kinetického řetězce.

Je třeba usilovat o další výzkum v oblasti biomechanického hodnocení a funkčních biomechanických deficitů, protože rezidenční a dokonce i mnohé stipendijní programy tyto důležité oblasti často opomíjejí.

A konečně, o zraněného běžce je nejlépe postaráno v prostředí, kde jsou k dispozici různí specialisté na sportovní medicínu a kde dobře spolupracují jako tým. Žádný specialista na sportovní medicínu nemůže zraněnému běžci poskytnout všechny potřeby.

MW revive gear warm up-9049(1)

Pozn. s použitím zahraničních materiálů