#RunEveryDay

Krevní tlak a fyzická aktivita

achievement

 

Aerobní cvičení je v současné době doporučováno jako doplněk k farmakologické terapii ke snížení hladiny krevního tlaku u hypertoniků, tedy u jedinců, jejichž klidová hladina krevního tlaku přesahuje 145/90 mm Hg.

Na druhé straně jsou některé sporty obecně kontraindikovány u hypertoniků, u nichž se předpokládá zvýšené riziko morbidity nebo úmrtnosti v důsledku jejich krevního tlaku.

 

Současné poznatky o chování krevního tlaku při dynamické fyzické aktivitě jsou téměř zcela založeny na výsledcích získaných pomocí ergometrických testů.

Bylo zavedeno několik protokolů maximální a submaximální zátěže, ale žádný se neukázal jako lepší pro diagnostické účely. Existuje obecná shoda, že zvýšení systolického krevního tlaku (před lomítkem) stanovené dynamickou zátěží se obvykle pohybuje v rozmezí 50 až 70 mm Hg jak u lidí s normální úrovní tlaku (120 mm Hg), tak u hypertoniků. Diastolický krevní tlak (za lomítkem) vykazuje u lidí s normální úrovní tlaku pouze nepatrné změny, zatímco u hypertoniků má tendenci podstatně stoupat pro jejich neschopnost adekvátně snížit periferní rezistenci. Tento mechanismus může také vysvětlit zpoždění hypertoniků při dosahování hodnot krevního tlaku před cvičením během zotavování. V průměru se diastolický krevní tlak zvyšuje ve větší míře během cyklistické ergometrie než během na běžeckého pásu, zatímco mezi těmito dvěma testy nebyly pozorovány žádné rozdíly v námahovém systolickém krevním tlaku.

Výsledky několika studií naznačují, že reakce krevního tlaku na dynamické cvičení je markerem pro detekci hypertenze v časnějším průběhu onemocnění, zatímco klidový krevní tlak je stále normální. Podle některých autorů má také význam při predikci budoucí hypertenze u jedinců s hraničními hladinami tlaku.

Neexistují žádné přesvědčivé údaje o účinku tréninku na reakci krevního tlaku na cvičení. Většina publikovaných studií uvádí malá snížení námahového tlaku po kondicionování, která by pouze odrážela snížení klidového krevního tlaku.

Vazodilatace (rozšíření cév) výrazně ovlivňuje nárůst krevního tlaku vyvolaným fyzickou zátěží; ve skutečnosti je nárůst tlaku při námaze otupen, když testu předchází adekvátní zahřátí - rozcvičení.

Izometrická zátěž (např. tabata) je považována za kontraindikaci u hypertoniků, protože způsobuje výrazné zvýšení nejen systolického, ale také diastolického tlaku. Střední krevní tlak se však zvyšuje ve stejné míře dynamickým a izometrickým cvičením, i když někteří autoři uvádějí drobné odchylky.

Marathon Fresh - Socklet - Purple - 2(1)

Pozn. s použitím zahraničních materiálů