#RunEveryDay

Značky běžecké obuvi a její cena

roma10

 

Jednoduchou, ale pragmatickou otázkou může být, zda by rada ohledně značky nebo ceny běžecké obuvi pomohla předejít zranění.

V retrospektivní studii publikované v 80. letech 20. století autoři vypozorovali, že mezi zraněnými běžci s holenními úpony jich neúměrně vysoký počet nosil boty Adidas, zatímco jen málo z nich používalo boty Nike. Podobně neúměrně vysoký počet běžců s iliotibiálním syndromem nosil obuv New Balance. Autoři dospěli k závěru, že doporučení nejvhodnější běžecké obuvi je důležitým aspektem optimální léčby.

Ačkoli se to zdá, že to dává smysl, jedná se o velmi spekulativní interpretaci vzhledem k tomu, že studie nebyla nastavena tak, aby tento závěr podpořila.

O dvacet let později stejný tým zkoumal, zda je tato strategie doporučování obuvi účinná. Porovnávali výskyt zranění mezi běžci, kterým byla po klinickém posouzení doporučena běžecká obuv, a těmi, kterým se dostalo pouze obecného poradenství. Mezi skupinami nebyl žádný rozdíl, což naznačuje, že tato strategie nefungovala.

V jiném retrospektivním šetření vyplnilo více než 4000 účastníků týden před populárním závodem na 16 km (Velká cena Bernu) dotazník týkající se tréninkových návyků, zranění a běžecké obuvi. Hlavními zjištěními bylo, že výskyt zranění se nelišil mezi běžci, kteří preferovali 1 ze 3 nejoblíbenějších běžeckých značek, a těmi, kteří používali jinou obuv. Ti, kteří neměli žádné preference, měli výrazně méně zranění a drahá obuv byla spojena s větším výskytem zranění. Tyto výsledky jsou zajímavé, nicméně při interpretaci těchto pozorování je třeba opatrnosti, protože studie byla retrospektivní svým provedením a špatně kontrolovala další důležité proměnné, které by mohly tato pozorování vysvětlit (objem kilometrů, věk, hmotnost běžce, pohlaví, běžeckou historii, došlap, výkonnost, atd.).

Vědci se v jiné studii zaměřili na cenu obuvi a analyzovali, zda dražší boty (70-75 liber [94-100 amerických dolarů]) zlepšují útlum plantárního tlaku a vnímané pohodlí oproti levným modelům (40-45 liber [53-60 amerických dolarů] a 60-65 liber [80-87 amerických dolarů]) Pozn. je třeba si uvědomit, že to jsou ceny kolem roku 2000. Bohužel nebyla zkoumána souvislost s rizikem zranění. Nicméně autoři dospěli k závěru, že tlumicí vlastnosti nesouvisí s cenou obuvi a že levná a středně drahá obuv poskytuje stejně dobrý subjektivní komfort jako drahé modely.

Stručně řečeno, nebyla zjištěna žádná souvislost mezi značkou nebo cenou obuvi a rizikem zranění.

02_G_AW20_RB_S1_RIDERNEO_U_EXT

Pozn. s použitím zahraničních materiálů