#RunEveryDay

Biomechanické spojitosti dolních končetin při různých rychlostech v tradiční, minimalistické a barefoot obuvi

porto22

 

Minimalistická běžecká obuv je stále populárnější a má jak svoje vyznavače, tak i svoje odpůrce. Já osobně jsem pro, ALE............

Předchozí studie, které porovnávaly biomechaniku dolních končetin při běhu v minimalistické obuvi s tradičními běžeckými podmínkami, se většinou omezovaly na jednu rychlost běhu.

Tato studie porovnává vliv běhu různými rychlostmi na způsob došlapu, délku kroku, úhly v kolenou  a úhly v kotnících v podmínkách tradičního, bosého a minimalistického běhu. Dvacet šest rekreačních běžců (19-46 let) běželo na běžeckém pásu různými rychlostmi (2,5-4,0 m/sec.). Subjekty běžely ve čtyřech různých typech obuvi: v té, kterou běžně používaly, standardní, minimalistické obuvi a naboso. Z videodat byly shromažďovány 3D souřadnice. Vztahy mezi rychlostí, úhly kolenou a kotníků při došlapu a odrazu, relativní délkou kroku a podmínkami obuvi byly vyhodnoceny pomocí ANCOVA, přičemž rychlost byla ko-variantou. Rozložení sil při došlapu bylo porovnáno mezi jednotlivými podmínkami obutí pomocí párových t-testů.

Rozložení sil při odrazu nebylo významně ovlivněno rychlostí, ale lišilo se podmínkami obutí. Stav obuvi a rychlost významně ovlivnily úhel v kotnících při došlapu, a to nezávisle na sobě, přičemž bosý a minimalistický běh vykazovaly větší plantární flexi při došlapu. Úhel kotníku při odrazu  a relativní délka kroku vykazovaly významnou interakci mezi rychlostí a obutím. Úhly v kolenou měly významný vztah k rychlosti, ale ne k obuvi. Existuje jasný vliv obuvi, ale nikoliv rychlosti, na způsob došlapu. Rychlost a obuv navíc předpovídají úhly kotníku (větší plantární flexe při došlapu) a mohou mít význam pro minimalistické běžce a jejich riziko zranění. Je třeba provést dlouhodobé studie využívající různé rychlosti a doby přechodu a návyku na minimalistickou obuv.

Klíčové body:

Styl dopadu chodidla na podložku se nemění s rychlostí, ale mění se s obutím, přičemž minimalistická obuv vykazuje střední rozložení dopadu na přední části chodidla mezi barefoot a tradiční obuví.

Plantární flexe při dopadu se mění s rychlostí a typem obuvi, přičemž barefoot a minimalistická obuv vykazují větší úhel této flexe než tradiční běžecká obuv.

Úhly v koleni se mění s rychlostí ve všech podmínkách obutí, ale flexe kolene při dopadu se mezi podmínkami obutí neliší.

Relativní délka kroku se mění s rychlostí a podmínkami obutí, ale mezi těmito proměnnými existuje interakce, takže délka kroku se s rostoucí rychlostí rychleji prodlužuje v tradiční obuvi.

fenixb

Pozn. s použitím zahraničních materiálů