#RunEveryDay

Tři nejčastější běžecké úrazy, respektive syndromy přetížení

Jedná se o tyto:

- iliotibiální syndrom (ITBS)

- bolestivost na přední hraně holení kosti (známý jako zánět okostice)

- bolestivost plantární fascie

Jaká je jejich nejčastější příčina??

V poslední době, v rámci výzkumu vědci zjišťovali, co je příčinou těchto zdravotních problémů, respektive proč k nim došlo a dochází.

Zjistili následovné.

Po analýze biomechaniky (např. stupeň pronace), antropometrie (např. rozdíly v délce nohou) a tréninkových návyků vědci vyvodili následující závěry:

- bolestivost na přední hraně holení kosti (zánět okostice), tak to se týkalo ve zvýšené míře především běžců, kteří měli nadměrnou pronaci

- problémy s plantární fascií se týkaly především běžců, kteří měli výrazně větší rozsah pohybu v plantární flexi, tzn. schopnost ohýbat špičku nohy k podlaze.
Více jak 53% ze zkoumané skupiny mělo tentýž problém v případě, že rozdíl v délce jejich dolních končetin byl minimálně 0,64cm.
O 20% více zraněných bylo těch, co upřednostňovali běh v kopcovitém terénu, respektive měli výrazně zvýšený počet seběhů z kopce.

- o 20% více zraněných (ITBS) bylo těch, co běhali především po silnici, respektive po krajnici silnice, kde je vyspádování vozovky směrem ke krajnici, tedy nestejná výška podkladu po kterém běžíte.

 

Shin_Splints