#RunEveryDay

Prospektivní studie doby do úplného zotavení

MW revive gear warm up-9049(1)

 

Prospektivní kohortová studie doby do úplného zotavení u 254 zraněných začínajících běžcůCíl studie: Popsat diagnózy a dobu do zotavení u zranění souvisejících s běháním u začínajících běžců.

Metoda studie: Sekundární analýzou dat kohortové studie (DANO-RUN) s 933 osobami, jejímž cílem bylo charakterizovat rizikové faktory zranění u začínajících běžců. U osob, které utrpěly zranění související s běháním - jsou zde popsány typy zranění a doba do zotavení. Všichni zranění běžci byli diagnostikováni po důkladném klinickém vyšetření a následně prospektivně sledováni v průběhu rekonvalescence. Pokud se ze zranění zcela zotavili, byla u každého zranění zaznamenána doba do zotavení.

Výsledky studie: Celkem se zranilo 254 běžců. Podíl běžců s diagnózou mediálního tibiálního stresového syndromu byl 15%, 10% pro patelofemorální bolest, 9% pro poranění mediálního menisku, 7% pro Achillovu tendinopatii a 5% pro plantární fasciitidu.

U 220 běžců (87%), kteří se zotavili ze zranění, byl medián doby do zotavení 71 dní (minimum = 9 dní, maximum = 617 dní).

Závěry studie: Nejčastějším zraněním byl mediální tibiální stresový syndrom, následovaný patelofemorální bolestí, mediálním meniskem a Achillovou tendinopatií.

Polovina zraněných běžců nebyla po 10 týdnech schopna uběhnout 2×500 metrů bez bolesti.

Téměř 5% zraněných běžců muselo podstoupit chirurgický zákrok.