#RunEveryDay

Běh v minimalistické a lehké botě není totéž jako běh naboso - biomechanická studie

stopa

 

Běh v minimalistické a lehké botě není totéž jako běh naboso - biomechanická studie
 
Byly zjištěny významné rozdíly mezi během naboso a v obuvi v kinematických a kinetických proměnných v koleni a kotníku. Běhání naboso prokázalo menší flexi kolena během střední pozice, 11% snížení maximální vnitřní extenze a abdukce kolena a 24% snížení negativní zátěže v koleni ve srovnání s během v obuvi.
 
Kotník vykazoval menší dorzální flexi při počátečním kontaktu, 14% nárůst v maximální produkci energie a 19% nárůst pozitivní energie - výkonu, během běhu naboso ve srovnání s během v obuvi.
 
Závěr: Běh naboso se liší od všech běhů v obuvi včetně minimalistické. Běh naboso mění množství činnosti vykonané v kolenních a hlezenních kloubech, což může mít terapeutické a výkonnostní důsledky pro běžce.
 
Pozn. dle zahraniční studie