#RunEveryDay

Existuje optimální rychlost pro úsporný běh?

54730283_2222572837803807_1456038907421392896_n

 

Vliv rychlosti běhu a pohlaví na ekonomiku běhu je nejasný a může být zkreslen měřením kyslíkových nákladů, které nezohledňuje známé rozdíly v metabolismu substrátů, v omezeném rozsahu rychlostí a rozdíly ve výkonnostním standardu.

Proto tato studie hodnotí energetické náklady běhu v širokém rozsahu rychlostí u běžců na vysoké úrovni a rekreačních běžců, aby zjistila vliv rychlosti (v absolutním a relativním vyjádření) a pohlaví (muži vs. ženy s rovnocenným výkonnostním standardem) na ekonomiku běhu.

Za účelem stanovení energetických nákladů (kcal/kg/km) submaximálního běhu, rychlosti v bodě obratu laktátu (sLTP) * a maximální rychlosti příjmu kyslíku absolvovalo 92 běžců (muži vysoké úrovně (14); ženy vysoké úrovně (10); rekreační muži (35); rekreační ženy (33) diskontinuální inkrementální běžecký test.

Při porovnání absolutních a relativních rychlostí běhu nebyly zjištěny žádné rozdíly v energetických nákladech běhu u rekreačních a vysoce výkonnostních běžců podle pohlaví. Závislosti absolutní a relativní rychlosti a energetických nákladů u běžců na vysoké úrovni vykazovaly tvar písmene U s nejúspornější rychlostí při 13 km/h nebo 70 % sLTP *.

Běžci na vysoké úrovni byli úspornější než rekreační běžci při všech absolutních i relativních rychlostech běhu.

Tato zjištění ukazují, že existuje optimální rychlost pro ekonomický běh, neexistuje rozdíl specifický pro pohlaví, a vytrvalostní běžci vysoké úrovně vykazují lepší ekonomiku běhu než rekreační vytrvalostní běžci.

* Laktátový práh je maximální úsilí, které je možné udržovat po delší časové období aniž by docházelo k plynulému hromadění laktátu. Tento bod se také nazývá Maximálním setrvalý laktátový stav. Mnoho lidí používá také výraz anaerobní práh, přestože anaerobní práh má několik jiných významů. Jiný výraz, který se někdy pro tento koncept používá je „Nástup laktátu v krvi“ (OBLA) nebo „Laktátový bod obratu.“

GroupShoot_VisionQuest_1913

Pozn. s použitím zahraničních materiálů