#RunEveryDay

Ovlivňuje tlumení obuvi riziko zranění při běhu v závislosti na tělesné hmotnosti?

Hispalis4

 

Randomizovaná kontrolovaná studie, které se účastnilo 848 rekreačních běžců

Výzkum byl proveden v rámci běžeckého projektu.

Očekává se, že tlumení obuvi chrání běžce před opakovaným zatěžováním pohybového aparátu, a tedy i před zraněními souvisejícími s během. Také panuje obecný názor, že těžší běžci by měli používat obuv se zvýšenými tlumicími vlastnostmi, aby předešli zraněním.

Cílem této studie bylo zjistit, zda tlumení obuvi ovlivňuje riziko zranění u rekreačních běžců a zda tato souvislost závisí na tělesné hmotnosti běžce.

848 zdravých běžců náhodně obdrželo 1 ze 2 prototypů bot, které se lišily pouze svými tlumicími vlastnostmi. Tlumení/tuhost byla 61,3 ± 2,7 a 94,9 ± 5,9 N/mm u měkké a tvrdé verze. Účastníci byli klasifikováni jako lehcí nebo těžcí podle své tělesné hmotnosti s použitím mezní hodnoty (78,2 kg u mužů a 62,8 kg u žen).

Byli sledováni po dobu 6 měsíců, pokud jde o běžeckou aktivitu a zranění (jakékoliv tělesné potíže omezující/přerušující běžeckou aktivitu po dobu alespoň 7 dní). Data byla analyzována pomocí modelů závislosti času na události s poměrem míry subrizika (SHR) a 95% intervalem spolehlivosti jako mírou asociace. Byla provedena analýza s cílem zjistit vliv odpružení obuvi na riziko zranění u lehčích a těžších běžců.

Výsledky: Běžci, kteří dostali tvrdou obuv, měli vyšší riziko zranění, zatímco tělesná hmotnost s rizikem zranění nesouvisela. Po rozvrstvení podle tělesné hmotnosti však výsledky ukázaly, že lehčí běžci měli vyšší riziko zranění v tvrdé obuvi, zatímco těžší běžci nikoli.

Závěr: Riziko zranění bylo vyšší u účastníků běhajících v tvrdé obuvi ve srovnání s účastníky používajícími měkkou obuv. Relativní ochranný účinek většího odpružení obuvi byl však zjištěn pouze u lehčích běžců.

val4

Pozn. s použitím zahraničních materiálů