#RunEveryDay

Elevation training mask

Jedním z hlavních důvodů, proč atleti trénují ve vysoké nadmořské výšce je stimulace erytropoetinu (EPO) pro tvorbu červených krvinek, jejichž množství ovlivňuje "přepravu" kyslíku a tím samozřejmě zvýšení výkonnosti.
V posledních letech se objevila nová zařízení, která se snaží simulovat stimulační hypoxické vlastností nadmořské výšky. Jedním z nejznámějších je Elevation Training Mask , která má prostřednictvím nastavitelných ventilů ztěžovat dýchání a tím tak "produkovat" hypoxii.

Studie

Za účelem posouzení její účinnosti, byla provedena jedna studie (Porcari, 2016). Účastníci byli rozděleni do dvou skupin a během šesti týdnů jedna skupina trénovala s maskou a jedna bez ní.

Trénink byl prováděn dva dny v týdnu, a sestával z 10 opakování po 30 sekundách maximálního výkonu s pauzou 90 sekund na zotavení. Skupina, která trénovala s maskou simulovala nadmořskou výšku (díky odporu dýchání) od 914m až po 3.659m.

V průběhu tréninku členové skupiny, kteří trénovali s maskou uváděli, že trénink byl podstatně těžší, než ve skupině, kde členové trénovali bez ní. I když v obou skupinách byli běžci podobné trénovanosti. Úroveň arteriální saturace kyslíkem byla výrazně nižší (pouze o 2 % méně) ve skupině, která trénovala s maskou, bez rozdílů úrovně hladiny laktátu.

Po 6 týdnech tréninku však nebyly pozorovány významné změny mezi kontrolními skupinami v hematologických proměnných, jako je například hematokrit nebo hemoglobin.

Kromě toho se v obou skupinách stejným způsobem zlepšil jejich maximální aerobní výkon a nejvyšší spotřeba kyslíku. Nicméně pouze ve skupině, kde se trénovalo s maskou, se zlepšil ventilační práh.

Další nedávná studie (prodejci, 2016)v rámci které byla po dobu též šesti týdnů (intenzivní trénink po dobu čtyř dnů v rámci jednoho týdne) testována účinnost masky bylo zjištěno, respektive nebyly zjištěny žádné rozdíly jak v anaerobní, tak v aerobní kapacitě.

Tyto výsledky ukazují, že Elevation Training Mask , respektive trénink v ní "nevytváří" podobné změny jaké "vytváří" trénink ve vysoké nadmořské výšce
Tato zjištění však jsou "neúplná", neboť může být dosaženo jiných hodnot při jiné formě tréninku, třeba s menší intenzitou, ale po delší dobu, apod.
Je důležité si také uvědomit, že i přes skutečnost, že účinky nejsou výrobci "inzerovány", i když nebyly žádné rozdíly mezi skupinami, tak autoři studie naznačují, že může docházet ke zlepšení měřených hodnot jednotlivých prahů.

 Používáním masky však byly posíleny dýchací svaly, které ovlivňují sportovní výkon.

Běžecké ponožky Hilly, které určitě pozitivně ovlivní Váš běžecký výkon

 

Cushion Socklet - Grey - 1