#RunEveryDay

Vztah mezi ekonomikou běhu a biomechanickými proměnnými u vytrvalců

_DSC5602

 

V rámci studie se analyzoval vztah mezi ekonomikou běhu (RE) a biomechanickými parametry u skupiny běžců, kteří běhali stejnou relativní intenzitou a stejnou absolutní rychlostí. Šestnáct homogenních běžců na dlouhé tratě mužského pohlaví provedlo test ke stanovení RE při rychlosti 4,4 m/sec., což odpovídá 11,1% pod rychlostí při ventilačním prahu. Zjistila se významná korelace mezi RE a biomechanickými proměnnými (vertikální oscilace, frekvence kroku, délka kroku, doba rovnováhy, relativní délka kroku, rozsah pohybu v lokti, úhel v koleni, úhly v kotníku při došlapu a elektromyografická aktivita svalů semitendinosus a rectus femoris).

Závěrem lze říci, že změny v technice běhu mohou ovlivnit RE a vést ke zlepšení běžeckého výkonu.

Pace - Socklet - Pink

Pozn. s použitím zahraničních materiálů