#RunEveryDay

Otázka na tento týden - běžecký boom

Pavle, co říkáš na současný běžecký boom?
Já osobně bych běh přirovnal ke školní docházce, respektive vzdělání. Mám tím na mysli, že člověk by si měl projít základní školu, kde by se naučil číst, psát, počítat, znát dějiny světa, Evropy a samozřejmě České republiky, fyzikální zákony, chemii, přírodní vědy, nějaký světový jazyk, atd.
Až toto vše bude znát, a bude mít pocit, že je mu to málo, a že chce pokračovat v nabývání vědomostí, tak může postoupit na střední školu, případně gymnázium, či nějaký obor s maturitou.
Pokud i to úspěšně zvládne a bude mu to málo a bude mít předpoklady pro další vzdělávání se, tak bude pokračovat na vysoké škole, potažmo universitě. Když by i toto vysokoškolské vzdělání úspěšně zvládnul, tak by to byl právě on, teď mám na mysli běžce - vytrvalce, který by byl tím adeptem na medaile na významných běžeckých akcích (mistrovství světa, Evropy, olympijských hrách, apod.). Pokud by však měl být tím, který bude překonávat světové rekordy a vyhrávat ty nejvýznamnější závody, pro kterého "jen" druhé místo bude málo, tak bude muset ještě před základní školou "absolvovat" jesle a mateřskou školku. Tím pádem pokud někdo chce dosáhnout maximálních světových výkonů, tak musí mít i něco navíc, a to je v tomto případě ta školka a ty jesle. Bez této "podstavby" (opak nádstavby) nemáte zkrátka šanci být opravdu tím nejlepším z nejlepších.
To je dle mne ta "nejkratší" cesta těch nejúspěšnějších.
Samozřejmě ta není pro každého, respektive jen vyvolení ji zvládnou.
Někteří už skončí dřív aniž by alespoň úspěšně zvládli celou základní školní docházku. To, že si některou třídu zopakují, ještě neznamená, že si zvýší potenciál na lepší výsledky. Z těch nejen že nebudou mistři světa, Evropy, oni nedosáhnou ani průměru. Oni budou spíš podprůměr, pokud se budeme v běhu bavit o výkonech. Ten jim však nebrání v tom, že jim to bude plně postačovat v odvedených výkonech v některých městských částech či regionech.
Budou i tací, kteří budou "úspěšnější" než ti z předchozí skupiny a zastaví je v jejich běžeckém rozletu úspěšné zvládnutí celé základní školy, případně i učebního oboru bez maturity. Úspěšné zvládnutí učebního oboru je určitě výborné, obzvláště pokud byl obor dobře vybrán a je lukrativní, ale to, co se týče běhu, může postačovat na naši českou kotlinu, tak v Evropě, potažmo ve světě stačit nebude.
Potom jsou zde ti, kteří zdárně obdrželi "maturitní certifikát" (neplésti si ho s jinými certifikáty). Ti díky svým běžeckým výkonům jsou aspiranty na medaile v českém teritoriu, případně na Slovensku a méně významných závodech po Evropě. Ovšem i jim jsou vytoužené mety na lukrativnějších a významnějších závodech zapovězeny.
A teď je zde "elita" národa, ti, kteří se honosí vysokoškolskými diplomy, respektive tituly. Ti, už mají našlápnuto na vyšší cíle nejen v Evropě, ale v i rámci světa. I zde je však jasné, že sice diplom a titul je nějaká známka umu, ale ještě nezaručuje úspěch, výsledky, medaile, evropské či světové tituly, o světových rekordech ani nemluvě. Teprve teď se ukáže, jestli student - běžec opravdu studoval - trénoval, jestli tomu dával vše a ještě kousek navíc a jestli měl dar od Pána Boha!! Pokud ano, tak medaile jsou k mání na různých kolbištích té nejvyšší úrovně. Pokud ne, tak ........
Nechal jsem se unést, ale tak to vidím.
Teď k tomu vlastnímu boomu. Ten přesně zapadá do dříve zmíněného. Úplně je jasné kdo a jak do "rozjetého vlaku" nastoupil. Spousta běžeckých adeptů aniž by zvládla první třídu základní školy (o jeslích a školce ani nemluvě) chce naskočit v lepším případě do druhé, páté, šesté třídy. Ještě neznají písmenka, číslice, a už by chtěli násobit a dělit. Potom je jasné, jak to bude vypadat a jak to dopadne. To je však ten mírnější případ, protože v rámci základní školní docházky se dá ledacos dohonit. Horší to však je, když běžecký adept naskakuje rovnou do střední školy, nebo dokonce školy vysoké. Jen si to představte. Neumí číslice, neumí písmenka, neumí se ani podepsat, o matematických a jiných výpočtech a příkladech ani nemluvě - zkrátka absolutně vědomostmi nepolíben se chce zapojit do vysokoškolského studia. Jak to může dopadnout? Nedopadne to, respektive dopadne, ale ..........
No, a tak mně připadají někteří současní adepti běhání - bez jakýchkoliv základů se vrhají do středoškolského nebo dokonce vysokoškolského studia - běžeckého tréninku, a chtějí nejen všechno dohnat, ale dokonce někteří i předehnat. Samozřejmě vše nahrazují pílí a zapáleností pro danou věc (někteří), ale ..........

Pozn. jen si představte třicetiletého,čtyřicetiletého, padesátiletého adepta běhu, mezi žáky základní školy, potažmo studenty střední či vysoké školy. Tady je úplně na místě Universita třetího věku. Tu by měli začít navštěvovat všichni ti, kteří to v rámci klasického studia nezvládli - nebylo to jejich prioritou, co chtějí, aby se jim běh stal součástí jejich života. Tady by se měli začít učit ty běžecké postupy, zákonitosti a další metody, s ohledem na jejich současný věk, fyzické předpoklady a základy, časová a zdravotní omezení, a pod. Jedině tak si budou moci běhu patřičně užívat a vyvarují se tak přehmatů, zranění a podobných zapeklitostí, které jim běh znepříjemní a nebo dokonce jejich běžeckou "kariéru" předčasně ukončí.
Co vy na to, jak to vidíte vy??

Pokud vás tento můj pohled od běhu neodradil.....