#RunEveryDay

Dosahují starší sportovci při maratonském běhu výkonnostních limitů?

wh

V posledních desetiletích se dramaticky zvýšila účast starších běžců ve vytrvalostních závodech, jako je maratonský běh.

Předchozí studie naznačovaly, že výkonnost veteránů (>40 let) se při maratonském běhu zlepšila.

Cílem studie bylo (1) analyzovat změny v účasti a trendy výkonnosti veteránů  v letech 1980-2009 a (2) porovnat rozdíly ve výkonnosti mezi pohlavími v závislosti na věku v jednotlivých letech.

Byly analyzovány běžecké časy nejlepších běžců a běžkyň ve věku od 20 do 79 let, kteří se zúčastnili newyorského maratonu. Rozdíly ve výkonnostních časech podle pohlaví byly analyzovány u 10 nejlepších běžců a běžkyň ve věku od 20 do 65 let.

Účast veteránů se v období 1980-2009 zvýšila, a to ve větší míře u žen než u mužů. V tomto období se běžecké časy veteránů významně snížily u mužů starších 64 let a u žen starších 44 let.

Cushion Socklet - Pink - 1

Rozdíly v běžeckých časech mezi pohlavími se v posledních třech desetiletích snížily, ale v posledním desetiletí zůstaly relativně stabilní napříč věkovými kategoriemi.

Tyto údaje naznačují, že muži (≥65 let) a ženy (≥45 let) pravděpodobně ještě nedosáhli svých limitů v maratonské výkonnosti.

Relativní stabilita genderových rozdílů v maratonských časech napříč různými věkovými skupinami v posledním desetiletí také naznačuje, že s věkem související pokles fyziologických funkcí se u maratonců a maratonkyň neliší.

Pozn. s použitím zahraničních materiálů