#RunEveryDay

Faktory ovlivňující ekonomiku běhu u trénovaných vytrvalostních běžců

run

 

Faktory ovlivňující ekonomiku běhu u trénovaných vytrvalostních běžců

Ekonomika běhu (RE) je obvykle definována jako energetická náročnost pro danou rychlost submaximálního běhu a určuje se měřením spotřeby kyslíku v ustáleném stavu (VO2) a poměru kyslíkové  výměny.

S ohledem na tělesnou hmotnost (BM) spotřebují běžci s dobrou RE méně energie, a tedy i kyslíku, než běžci se špatnou RE při stejné rychlosti.

Mezi  RE a výkonností při vytrvalostním běhu elitních vytrvalců, kteří mají podobnou VO2max., existuje silná souvislost, přičemž RE je lepším prediktorem výkonnosti než maximální spotřeba kyslíku (VO2max).

RE se tradičně měří při běhu na běžeckém pásu ve standardních laboratorních podmínkách, a přestože to není totéž jako běh ve venkovním prostředí, poskytuje to dobrou představu o tom, jak je běžec úsporný a jak se RE mění v čase. Aby bylo možné určit, zda jsou změny RE skutečné či nikoli, je třeba pečlivě standardizovat obuv, čas testu a stav výživy, aby se omezila typická chyba měření. Za kontrolovaných podmínek je RE stabilní test, který je schopen odhalit relativně malé změny vyvolané tréninkem nebo jinými zásahy.

Při sledování RE mezi skupinami nebo v rámci skupin je důležité zohlednit BM. Protože VO2 při submaximální zátěži obecně neroste lineárně s BM, doporučuje se vykazovat RE s ohledem na 0,75 mocniny BM.

Zdá se, že u vysoce trénovaných nebo elitních běžců ovlivňuje RE řada fyziologických a biomechanických faktorů.

Patří mezi ně metabolické adaptace ve svalu, jako je zvýšený počet mitochondrií a oxidačních enzymů, schopnost svalů ukládat a uvolňovat elastickou energii zvýšením tuhosti svalů a účinnější mechanika vedoucí k menšímu plýtvání energií na brzdné síly a nadměrné vertikální oscilace.

Zásahy ke zlepšení RE jsou neustále vyhledávány sportovci, trenéry a sportovními vědci.

Dvěma intervencím, kterým se v poslední době dostalo široké pozornosti, jsou silový trénink a trénink ve vyšší nadmořské výšce.

valencia

Silový trénink umožňuje svalům využívat více elastické energie a snižuje množství energie promarněné brzdnými silami.

Vystavení nadmořské výšce zlepšuje metabolické aspekty kosterního svalstva, které usnadňují účinnější využití kyslíku.

Význam RE pro úspěšný vytrvalostní běh je dobře znám a budoucí výzkum by se měl zaměřit na identifikaci metod, jak RE zlepšit.

Žádoucí jsou intervence, které lze snadno začlenit do tréninku sportovce.

Pozn. s použitím zahraničních materiálů