#RunEveryDay

Vliv fotobiomodulační terapie na výkonnost a ekonomiku běhu

W grey T and patterned shorts-2324

 

Cílem této studie bylo vyhodnotit účinky fotobiomodulační terapie (PBMT) na výkon při běhu na 3000 m (primární výsledek), ekonomiku běhu (RE), metabolické náklady a hodnocení vnímané námahy při běhu (sekundární výsledky).

Dvacet vytrvalostních běžců mužského pohlaví provádělo 4minutový test na běžeckém pásu při rychlosti 12 km/hod. monitorovaný plynovým analyzátorem. Poté byla aplikována PBMT nebo placebo do každé nohy a následně proveden maximální test na 3000 m.

Bezprostředně po testu na 3000 m běžci opakovali test na běžeckém pásu. Po testu na běžeckém pásu byla provedena další aplikace PBMT/placeba a sportovci se po 24 h vrátili do laboratoře, aby test na běžeckém pásu zopakovali.

Po 72hodinové přestávce sportovci zopakovali všechny procedury s další léčebnou intervencí (PBMT/placebo). Běžci provedli test běhu na 3000 m o ~7 s rychleji při léčbě PBMT s podobným výsledkem úsilí ve srovnání s placebovým stavem.

RE zůstává beze změny bezprostředně po běžeckém testu na 3000 m, nicméně RE měřená po 24 h se při aplikaci PBMT zlepšila o 5 %, aniž by se změnily metabolické nároky.

PBMT před a po kondicionování zlepšila výkon v běhu na 3000 m a zlepšila RE 24 h po testu na 3000 m. Při aplikaci PBMT však nedošlo k žádným změnám v hodnocení vnímané námahy a metabolických nákladů.

YJquaEuI

Pozn. s použitím zahraničních materiálů