#RunEveryDay

Vliv prostředí na výkon při maratonu

"Běžci by mohli být při běžeckých závodech ohroženi, protože jsou vystaveni zvýšené ventilační rychlosti a zvýšené rychlosti proudění vzduchu, což zvyšuje dávku inhalovaných znečišťujících látek a přenáší je hlouběji do plic."

Toto je výňatek z jedné studie, které se účastnilo (v období 2001 - 2010) 1 791 972 běžců v rámci 3 evropských (Paříž, Berlín a Londýn) a 3 amerických maratonů (Boston, New York a Chicago).


V rámci studie pro každý ze 60 závodů byly sledovány čtyři faktory prostředí: teplota (° C), vlhkost (%), rosný bod (° C) a atmosférický tlak na hladině moře (hPA); stejně jako koncentrace čtyř atmosférických znečišťujících látek: NO 2 - S02 - O 3 a PM 10 (μg.m −3 ).


Výkony mužů a žen byly analyzovány samostatně, taktéž každá rasa, každé pohlaví i každý věk.


Nejvíce ovlivňuje výkon (co se týče venkovního vlivu) teplota vzduchu, potom vlhkost.


Mírný vliv měl atmosférický tlak a rosný bod, ale jen na ty nejlepší. Ostatní skupiny to neovlivnilo.


Co se týče znečišťujících látek, tak nejvýznamněji ovlivňuje výkon NO2,a i ozon má vliv na běžce všech úrovní.
Jinak lze očekávat, že vystavení se znečištění ovzduší během závodu může zhoršit výkonnost sportovce při vytrvalostních závodech trvajících jednu nebo více hodin.


Dále zjistili, že optimální venkovní teplota pro ty nejrychlejší ženy, aby podaly nejlepší výkon, je 9,9°C (zvýšení této teploty o 1°C má za následek snížení rychlosti o 0,03%).


Optimální teplota pro maximální výkon pro muže a ženy se pohybuje od 3,8°C do 9,9°C podle úrovně výkonu.
Dále zjistili, že počet odstoupivších roste s teplotní odchylkou od průměru, jak směrem dolů (k 0°C), tak směrem nahoru (k 25°C - viz Chicago 2007).


Více zdravotních potíží s hypertermií (vnitřní teplota ≥ 39 ° C) se vyskytuje za teplých povětrnostních podmínek, zatímco podchlazení (vnitřní teplota ≤35 ° C) se někdy vyskytuje během chladných povětrnostních podmínek.


V této studii analyzovali celkový počet účastníků, aby vyčerpávajícím způsobem kvantifikovali vliv klimatu na běžce všech úrovní. Při aktualizaci a rozšíření dřívějších výsledků tato studie došla k závěru, že hlavním faktorem prostředí ovlivňujícím výkon maratonu zůstává teplota.


Vzorec snižování výkonu se zvyšující se teplotou je u mužů a žen obdobný, což nenaznačuje žádné zjevné rozdíly mezi pohlavími.


Kromě toho je průměrný rozdíl mezi mužskými a ženskými výkony stejný napříč všemi maratony a všemi úrovněmi výkonu.
To je v souladu s předchozími studiemi, které ukázaly, že rozdíl mezi muži a ženami v běžeckém výkonu je stabilní více než 25 let, bez ohledu na podmínky prostředí.

 

Pokud chcete pozitivně ovlivnit svůj běžecký výkon, tak zkuste použít běžecký textil Ronhill a běžecké ponožky Hilly. Obojí najdete ZDE v sekcích běžecký textil a běžecké ponožky

Hilly New Trail X-Static