#RunEveryDay

Rizikové faktory poranění Achillovy šlachy spojené s běháním

V rámci jedné studie ohledně vzniku poranění Achillovy šlachy dospěli vědci k těmto závěrům, přesto zůstává nejistota ohledně toho, jak identifikovat sportovce náchylné k poranění Achillovy šlachy.

Vědci v rámci této studie se snažili identifikovat věrohodnost důkazů pro biomechanické rizikové faktory spojené s poraněním Achillovy šlachy.

Byly hledány rizikové faktory poranění Achillovy šlachy a biomechanická opatření, která jsou změněna u běžců s tímto poraněním, s výjimkou ruptur.

A jakých tedy bylo dosaženo výsledků??

Dvě proměnné, vysoké vertikální síly a vysoká klenba, ukázaly jasné důkazy ohledně snížení rizika tohoto zranění. Vysoké hnací síly a běh na tvrdších - tužších površích se mohou jevit také jako šetrné, tzn. s menším rizikem zranění.

Pouze jedna biomechanická proměnná, vysoká brzdná síla, ukázala jasný důkaz zvyšujícího se rizika poranění Achillovy šlachy.

"Přeformátování" běžeckého projevu za účelem nasměrování těžiště více dopředu, aby se snížila velká brzdná síla, by mohlo být užitečné při snižování rizika zranění Achillovy šlachy.

Většina zkoumaných biomechanických rizikových faktorů vykazovala nejasné výsledky, což je pravděpodobně způsobeno multifaktoriální povahou poranění z přetěžování Achillovy šlachy.

Mnoho rizikových faktorů souvisí s tím, jak tělo sportovce interaguje s prostředím při běhu, včetně reakčních sil se zemí, svalové aktivity před došlápnutím i bezprostředně po kontaktu se zemí a pohybu kloubů v průběhu postoje, tzn. kdy je noha při běhu ve fázi doteku se zemí.

S rozvojem poranění Achillovy šlachy u běžců bylo spojeno mnoho rizikových faktorů, ale většina vlivů zůstává nejasná.

Doporučení pro sportovce zotavující se ze zranění Achillovy šlachy by mohlo zahrnovat vyhýbání se měkkým a nerovným povrchům a snížení tempa regeneračních běhů.

Ortotická intervence (ortopedické vložky) by mohla pomoci sportovcům s nízkou klenbou, ale na změnu pronace je třeba pohlížet opatrně.

Silový trénink a rekvalifikace běhu by mohly být prospěšné pro snížení rizika tohoto zranění.

TR.9000h

Pozn. s použitím zahraničních materiálů