#RunEveryDay

Vliv změny úrovně tréninku na hmotnost a přibývání na váze v souvislosti s věkem

oldrunner

 

Cíl: Prospektivně zjistit, zda fyzická aktivita může zabránit přibývání na váze v souvislosti s věkem a zda změna úrovně aktivity ovlivňuje tělesnou hmotnost.

Návrh: Studie se zúčastnilo 8 080 mužů a 4 871 žen, kteří v rámci studie National Runners' Health Study vyplnili dva dotazníky s průměrným odstupem (+/- 3,20+/-2,30 a 2,59+/-2,17 let).

Ze zjištěných regresních sklonů vyplývá, že pro kompenzaci očekávaného nárůstu hmotnosti spojeného se stárnutím je možná potřeba zvýšit intenzivní pohybovou aktivitu o 4,4 km/týden u mužů a o 6,2 km/týden u žen.


Výsledky: Změny v uběhnuté vzdálenosti byly nepřímo úměrné změnám indexů tělesné hmotnosti (BMI) mužů a žen. Delší běžecká historie snižovala vliv změny běžecké vzdálenosti na hmotnost mužů. 

Závěry: K nárůstu hmotnosti v souvislosti s věkem dochází i u nejaktivnějších jedinců při konstantní fyzické aktivitě. Teoreticky se musí intenzivní pohybová aktivita s věkem výrazně zvýšit, aby kompenzovala očekávaný přírůstek hmotnosti spojený se stárnutím.

hilly

Pozn. s použitím zahraničních materiálů