#RunEveryDay

Změny v biomechanice běhu po 12týdenním tréninku chůze v minimalistické obuvi

GroupShoot_VisionQuest_2393

 

Cíl: Ovlivnění biomechaniky běhu  v podobě 12týdenního tréninku chůze v minimalistické obuvi  - cíl byl prozkoumat této chůze na nárazové síly, mechaniku kloubů a vertikální tuhost při běhu.

Metody: Třicet rekreačních běžců mužského pohlaví bylo náhodně rozděleno do skupin

1. rekvalifikace chůze + minimalistická obuv

2. pouze minimalistická obuv.

Síly reakce na zem a trajektorie markerů byly měřeny a sbírány před intervencí a po ní při rychlosti 3,33 ± 5% m/s.

Výsledky: Trénink dokončilo celkem 17 účastníků (9 ve skupině 1. a 8 ve skupině 2.).

Po tréninku se míra zatížení při došlapu u obou skupin výrazně snížila, přičemž míra zatížení u skupiny 1. byla nižší než u skupiny 2.

Úhel dopadu chodidla členů 1. skupiny se po tréninku významně snížil, úhel plantární flexe a úhlová rychlost extenze kyčelního kloubu se u obou skupin zvýšily.

Moment hlezenního kloubu se u členů 1. skupiny zvýšil a tuhost dolních končetin se u obou skupin významně zlepšila.

Závěr: V rámci studie bylo zjištěno, že u obou skupin došlo ke zlepšení biomechaniky běhu.

Dvanáctitýdenní rekvalifikace chůze s minimalistickou obuví přeměnila běžce "přespaťáky" (běžci co běhají přes patu) na  běžce "přeďáky", tedy běžce co došlapují na přední část chodidla, s mírou 78%.

Ještě důležitější je, že takový kombinovaný program dokáže ve srovnání s tréninkem pouze s minimalistickou obuví účinněji sníží míru zatížení, čímž poskytuje potenciální prostředek ke snížení rizika běžeckých zranění způsobených nárazovými silami.

Zvýšená vertikální tuhost dolní končetiny po rekvalifikaci chůze navíc může zlepšit ekonomiku běhu a odpovídající využití energie.

Tato pozorování však také naznačují, že pouhé používání minimalistické obuvi může mít omezené účinky na snížení nárazů souvisejících s během.

every

Pozn. s použitím zahraničních materiálů