#RunEveryDay

Udržení hustoty kostí u starších běžkyň mistrovské úrovně v období 5let

Předchozí studie naznačily, že dlouhodobý běh nemusí u žen zabránit úbytku kostní hmoty souvisejícímu s věkem a může potlačit vliv hormonální substituční terapie (HRT) na kosti. Cílem studie bylo zjistit vliv samotného, dlouhodobého běžeckého tréninku a ve spojení s HRT na hustotu kostních minerálů (BMD) u premenopauzálních a postmenopauzálních žen.

Čtyřicet jedna běžkyň bylo testováno v průměru s odstupem 4,8 roku a rozděleno do čtyř skupin podle menstruačního a HRT stavu při testu 1 i testu 2. Měření zahrnovalo BMD, tělesné složení a VO2max., stejně jako tréninkovou, menstruační a výživovou anamnézu.

Cushion Socklet - Pink - 2


Byly zjištěny rozdíly mezi skupinami - existovaly v případě tělesné hmotnosti a tělesného složení, ale v průběhu času se neměnily. Tréninkové proměnné se nelišily podle skupiny ani podle času. Příjem vápníku se mezi skupinami nelišil, ale v průběhu času se zvýšil (829 +/- 310 vs 1058 +/- 468 mg/d). BMD kyčlí, páteře a celého těla se mezi skupinami lišila, ale v průběhu času se významně neměnila. Regresní analýza odhalila věk jako jediný významný prediktor změny kostní hmoty.

Tato data neprokazují žádný významný úbytek kostní hmoty v průběhu 5 let u těchto dlouhodobých běžkyň s relativně vysokým příjmem vápníku bez ohledu na menstruační nebo HRT status. Dále u těchto žen dlouhodobý běh nebrzdil ani nezvyšoval účinek HRT na kostní hmotu.

joma5328

Pozn. s použitím zahraničních materiálů